Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Förening kräver riktlinjer för psykiatrisk vård i fängelserna

Publicerad: 29 november 2012, 08:41

Om psykiatrilagsutredningen blir verklighet ska ingen kunna dömas till rättspsykiatrisk vård. Men oron växer nu för vad som ska hända med psykiskt sjuka som hamnar i fängelse i stället.


Enligt det nya lagförslaget ska alla som räknas som ”tillräkneliga” dömas till fängelse. Det innebär att en del av dem som i dag döms till rättspsykiatrisk vård på grund av en allvarlig psykisk störning i stället kommer att dömas till fängelse. Inom kriminalvården ska det finnas särskilda enheter där psykiskt sjuka ska få vård medan de avtjänar sitt straff.

– En betydande del av dem som i dag vårdas i psykiatrin kommer i stället att hamna i fängelse, konstaterar Kristina Sygel, ordförande i Svenska rättspsykiatriska föreningen.

Hennes förening och de andra läkarorganisationer som svarat på remissen är eniga om att det är rätt att avskaffa möjligheten att dömas till rättspsykiatrisk vård.

– Vi tycker att det är bra att skilja på straff och vård. I dag finns det personer som är kvar på psykiatriska enheter trots att de är psykiatriskt färdigbehandlade. Att psykiatrin ska ha en straffande roll är inte förenligt med de grundläggande etiska principerna för psykiatrin, säger Kristina Sygel.

Men hon efterlyser bättre rikt­linjer för hur vården av psykiskt sjuka är tänkt att fungera i fängelserna.

– Vi vill se en tydlig beskrivning av hur omhändertagandet av psykiskt störda lagöverträdare ska se ut inom kriminalvården. Hur vårdmiljön ska se ut och vilken kompetens och kunskap som ska finnas där. Det måste finnas tillgång till läkare med psykiatrisk kompetens och annan sjukvårdspersonal. Det kommer att vara ett annat klientel än vad kriminalvården är vana vid i dag, säger Kristina Sygel.

Även Läkarförbundet och flera and­ra remissinstanser uttrycker oro över otydlighet kring hur vården i fängelserna ska se ut.

Patientorganisationerna och läkarnas företrädare är också kritiska till de skyddsåtgärder som psykiskt sjuka som bedöms vara farliga enligt förslaget ska genomgå när de avtjänat sitt straff. Skyddsåtgärder som i praktiken kan innebära att de blir inlåsta ytterligare en tid efter sitt fängelsestraff.

– De psykiskt sjuka utgör en väldigt liten andel av dem som begår brott. De psykiskt sjuka är inte farligare än andra som har dömts till fängelse. Då tycker vi att det är ett etiskt problem att de ska särbehandlas genom särskilda skyddsåtgärder efter fängelsestraffet, säger Kristina Sygel.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev