Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Förenkla prisjämförelser av läkemedel

Publicerad: 22 oktober 2013, 06:00

Priset på läkemedel borde tydligt redovisas på apotek och i journalsystem. Det borde införas ett system för prisjämförelser som finns i många andra länder till gagn för både patienter och läkare, skriver företrädare för Läkarförbundet.


När en läkare bedömt att en patient har ett medicinskt behov så är detta ingen konsumentvara vilken som helst. Patienten kan inte själv välja ett annat läkemedel. Patienten kan inte heller avstå från behandling utan att riskera sin hälsa. Patienten är utlämnad till den apoteksbransch som finns i landet.

Det rör sig om 100 000-tals patienter varje år som betalar stora belopp ur egen ficka. Det rör sig om unga kvinnor med behov av skydd mot oönskad graviditet, män med erektil dysfunktion ofta kopplad till diabetes eller neurologisk sjukdom/skada. Men det rör sig också om patienter där de läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen inte är det bästa alternativet, eller ens lämpligt på grund av komplicerad sjukdom, överkänslighet eller biverkningar.

Det är en sak att dessa patienter måste betala sin behandling helt själva. Det är en helt annan sak att samhället inte hjälper dem med lättförståelig prisjämförelse och kontroll.

Sveriges apoteksförening framför på SvD Brännpunkt den 12 oktober att ”fler regleringar ofelbart kommer att leda till fler problem för patienterna.” I dag finns inget regelverk som hindrar apotekskedjorna från att omedelbart göra prisinformation tillgänglig.

Det finns heller inga hinder att kontinuerligt redovisa uppdaterade prisjämförelser hos samtliga apoteksaktörer både för samma vara och för alternativ med samma substans. På en marknad där aktörerna inte tar sitt ansvar för kunden kan fler regleringar behövas. Det är dock inte fler regleringar vi efterlyser, snarare att felaktiga regleringar görs om.

Ett mycket enklare system för patienterna och läkarna vore om läkemedel på recept har samma påslag som läkemedel inom högkostnadsskyddet. Priset från företag och priset till kund borde tydligt redovisas i form av prisjämförelser på apotek och i journalsystem. Såvitt vi känner till fungerar detta utmärkt i de flesta länder. Och varför inte? Det är samma arbete som ska göras vid expedition av ett läkemedel inom som utanför högkostnadsskyddet.

En sådan förändring skulle också göra det möjligt att införa tvingande utbyte till billigare alternativ, godkända av Läkemedelsverket, när patienten så önskar. Det skulle vara ett transparent system som skulle leda till prispress hos läkemedelstillverkare, samma pris mellan apotekskedjor och enklare beslut för läkaren.

Apoteken skulle få konkurrera med adekvat lagerhållning och service till patienter, och inte genom att förhandla med läkemedelsföretag och sätta egna priser utan priskontroll och att döma av apoteksomregleringens första tre år – utan prisinformation.

Vår uppmaning är att göra det enkelt. Gör det enkelt för läkaren att välja rätt substans för patienten. Gör det enkelt – också för den patient som måste betala hela kostnaden för läkemedlet själv – att få rätt produkt på apoteken till lägsta möjliga pris. Ge oss prisinformation, prisjämförelser, fasta påslag på apoteken och information om utbyte av läkemedel, även om dessa är utanför högkostnadsskyddet.

Vi anser det orimligt att:

■ patienter inte ska kunna få reda på priset på receptbelagda      läkemedel
■ patienter ska behöva gå runt till olika apotekskedjor för      att få reda på vilket apotek som har de receptläkemedel de behöver till      lägst pris
■ läkare inte ska kunna veta vad ett läkemedel på recept      kostar för en patient, och inte heller vad alternativa läkemedel skulle      kosta
■ läkare ska ta tid för att förklara för en patient att de      själva måste kolla priset på ett läkemedel på recept vid alla      apotekskedjor för att inte betala för mycket
■ priset för ett läkemedel på recept ska styras av vilka      apotekskedjor som finns på orten.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News