Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Förenklad behandling vid hiv fungerade

Publicerad: 14 augusti 2006, 11:36

En liten amerikansk studie tyder på att en förenklad behandling med enbart proteashämmare är effektiv vid hiv-infektion.


De mest effektiva läkemedelsbehandlingarna vid hiv-infektioner består av så kallade antiretrovirala kombinationsbehandlingar, där en "cocktail" av minst tre olika läkemedel ges till patienten. Medicineringen är ofta besvärlig för den hiv-smittade, eftersom flera tabletter måste tas morgon och kväll samtidigt som det finns långsiktiga biverkningar och läkemedelskostnaderna är höga.

Flera studier har undersökt olika möjligheter till enklare behandling, men resultaten har varit nedslående. Mängden virus i försökspersonerna har ökat när kombinationsterapin avbrutits.  Nu visar en ny, visserligen liten, studie att en enklare behandling ändå verkar kunna fungera. Studien publiceras på onsdag i tidskriften Jamas temanummer om hiv.

Det handlar om så kallad "boostrad" behandling med proteashämmare, läkemedel som hämmar ett enzym som viruset behöver för att föröka sig.

Studien utfördes vid University of Nebraska Medical Center i Omaha på 36 hiv-smittade vuxna med virologisk suppression, det vill säga att virushalten tack vare kombinationsbehandling var så låg att den inte gick att mäta. Forskarna vill ta reda på om de låga virusnivåerna kunde bibehållas om patienterna endast behandlades med proteashämmare.

I 24 veckor fick försökspersonerna en så kallad ritonavir-boostrad atazanivirbehandling, som innebär att proteashämmaren atazanivir kombineras med låga doser av proteashämmaren ritonavir.

Boostring har visat sig ge mycket bättre resultat jämfört med behandling utan boostring, och minskar även risken för att viruset ska bli resistent mot läkemedlet.

Studien pågick i 24 veckor och hos 31 av de 36 patienterna låg virushalterna kvar på samma låga nivå som innan försöket påbörjades. Tre av patienterna uppvisade höjda halter av viruset. Men hos två av dem var nivåerna av atazanivir så låga att de förmodligen inte hade tagit läkemedlet som de skulle.

Forskarna påpekar att studiens resultat är positiva, men att ytterligare forskning och större studier krävs innan någon ny och enklare behandling av hiv-patienter kan rekommenderas.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News