Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag21.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Föreslår jättestudie om bättre cancervård

Publicerad: 19 Juni 2008, 10:43

En mer sammanhållen cancervård med patienten i centrum. Det är målet med ett projekt som ska omfatta minst ett helt landsting, och som kommer att föreslås av utredningen om den nationella cancerstrategin.


- Vi måste få till en cancervård som verkligen är bättre utifrån patientens synpunkt. Den ska vara patientfokuserad och sammanhållen, och tiden mellan den första misstanken om cancer och behandlingsbeslut ska vara så kort som möjligt, säger Kerstin Wigzell, generaldirektör vid socialdepartementet, som nu är i färd med att utarbeta ett förslag till en nationell cancerstrategi.

Utredningen kommer med stor sannolikhet att föreslå att ett eller ett par landsting får anmäla intresse att delta i en stor interventionsstudie, och vara försökskaniner för att skapa en mer sammanhållen cancervård.

Det finns goda exempel både från Sverige och andra länder som visar att alla nödvändiga prover kan tas vid ett och samma tillfälle, anser Kerstin Wigzell. Direkt i samband med detta kan en multidisciplinär bedömning göras och beslut om behandling och behandlingsstart fattas.

- På så sätt kan hela processen gå på några dagar, i stället för att patienten väntar i vecka efter vecka. Som det är nu kan patienten oroa sig mellan varje station i vårdkedjan och undra: ”Vad händer nu? Har de tappat bort min remiss?”, säger hon.

En viktigt del i en patientfokuserad cancervård är att patienten ska slippa vara sin egen sjukvårdssamordnare.

- Patienter ska inte behöva ringa runt till olika läkare och fråga vad som har hänt med remissen eller när behandlingen ska inledas. Det är viktigt att en person tar det övergripande ansvaret och hjälper till att ta reda på sådant, säger Kerstin Wigzell.

Individuella, skriftliga behandlingsplaner med namn och nummer till kontaktpersoner och en tidsplan för utredning och behandling, är också något som hon anser kan lugna och göra patienten mer delaktig.

- Det har gjorts många utvecklingsprojekt i den här riktningen, men de har omfattat en klinik eller en vårdcentral. Kännetecknande för cancervården är att så många är inblandade, därför måste helheten – hela landstinget – involveras, säger Kerstin Wigzell.

Hon är noga med att poängtera att projektet ska vara vetenskapligt. Därför ska en förstudie reda ut hur en så stor insats ska läggas upp. Redan har regeringen i sin vårbudget reserverat en miljon kronor till förstudie.

- Den medicinska delen av cancer­vården är framgångsrik, men det saknas ännu mycket forskning kring organisationens funktion och betydelse för patientkvalitet och behandlingsresultat. Det är viktigt att kartlägga vad patienterna tycker innan och efter ett sådant projekt, och man bör också jämföra med patienter och vårdgivare som inte deltar, säger Kerstin Wigzell.

I utredningen kommer hon förmodligen att föreslå att interventionsstudien dras igång så fort finansieringen är klar. Hon tror att projektet sedan kommer att ta minst fem år att genomföra.

Flera förslag i cancerstrategin

Utredningen om en nationell cancerstrategi ska presenteras i januari 2009. Förutom interventionsstudien ovan kommer utredaren Kerstin Wigzell eventuellt att föreslå bland annat:
» Rökavvänjningskliniker som är bättre tillgängliga i hela landet.
» Att vaccin, screening och nya läkemedel ska införas med samma principer för hela landet. Strategin tar troligen även upp en diskussion om finansiering.
» Mer och riktad screening – till exempel aktivt uppsökande av rökare och kvinnor som inte kommer till cellprovtagning.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev