Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Företag frias efter Dagens Medicins granskning

Publicerad: 19 februari 2020, 10:56

Foto: Getty Images

Det var inget brott mot läkemedelsbranschens etiska regelverk när tre företag var sena med att registrera ett samarbetsprojekt med Blodcancerförbundet i en databas hos branschföreningen Lif. Detta enligt ett beslut av Informationsgranskningsnämnden vid Lif.

Ämnen i artikeln:

LifNovartisJanssen

Dagens Medicin uppmärksammade samarbetet nyligen då det visade sig att det statligt finansierade projektets syfte, att öka patientinflytandet kring beslut om nya behandlingar hos TLV och hos NT-rådet, äventyrades av företagens medverkan.

På NT-rådet, som är ett expertråd hos Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, var ordförande Gerd Lärfars skeptisk och menade att  det skulle bli ”väldigt svårt” för rådet att samarbeta i projektet eftersom företagens medverkan innebar jäv.

Samtidigt visade det sig att företagen möjligen brutit mot läkemedelsbranschens etiska regelverk då två av dem, Novartis och Janssen, inte registrerat samarbetet i Lifs databas, och det tredje bolaget, Takeda, först gjort det flera veckor efter att projektet uppgavs ha startat. Enligt regelverket är det obligatoriskt att projekt redovisas i databasen när de är ”pågående”.

Detta föranledde Informationsgranskningsnämnden, IGN, att starta en utredning, som nu alltså kommit fram till att företagen inte gjort något fel. IGN accepterar företagens svaromål och anser att de uppfyller kraven på transparens som finns i regelverket.

Företagens skäl till att de varit sena med att registrera projektet skiljde sig dock åt. Janssen och Novartis hänvisade till att man inte kan lägga upp information om projektet förrän projektplan och signerat avtal är på plats. På Takeda hänvisade man till att företaget lade upp projektbeskrivningen i databasen först då man haft ett uppstartsmöte med Blodcancerförbundet.

Utan företagens medverkan hade projektet inte kunnat bli beviljat stöd från den statliga myndigheten Vinnova på totalt en halv miljon kronor. Men enligt svaromålet från Janssen verkar det inte vara säkert att företaget kan vara med i projektet: ”Vi vet ännu inte om vi kan enas om villkoren. Därmed kan det bli så att vi inte når en uppgörelse.”

Helt utan anmärkning från IGN går inte ett av bolagen. Novartis får en varning för hur man hanterat ett ”förprojekt” med Blodcancerförbundet som handlade om att företaget ekonomiskt stöttade patientföreningens ansökan till Vinnova. Detta projekt hade dels registrerats i fel databas hos Lif, dels registrerats för sent, påpekar IGN.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev