Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag09.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Förlossningsstugor kan ersätta nedlagda BB:n

Publicerad: 18 november 2002, 12:43

Förlossningsstugor av norsk modell kan vara ett alternativ till nedlagda BB:n i Norrbottens läns landsting.


- Det innebär en ökad risk för ett litet antal kvinnor. Men det är ju naturligtvis bättre att föda med hjälp av barnmorska än ensam i en taxi, säger Marc Bygdeman, professor emeritus i gynekologi och obstetrik.  I Norrbottens läns landsting har den nya majoriteten, s, v och mp, kommit överens om att än en gång utreda BB-frågan. Bland annat ska möjligheterna att starta alternativ förlossningsvård, som till exempel så kallade förlossningsstugor, undersökas. Verksamheten skulle i så fall starta senast i slutet av 2003.  I Norge föds redan i dag 600 glesbygdsbarn per år på förlossningsstugor eller födestugor, med endast en barnmorska som stöd. Nina Schmidt, själv barnmorska och verksam vid födestugan i Alta i norra Norge, har nyligen utvärderat verksamheten. I undersökningen ingår 1 275 kvinnor - vilket är samtliga som påbörjade sin förlossning på en förlossningsstuga mellan 1995 och 1997.  - Av dem födde 95,5 procent helt komplikationsfritt vid födestugan. 4,5 procent fick åka vidare till sjukhus, och det berodde vanligtvis på att värkarbetet inte startat trots att vattnet gått sedan över 24 timmar, säger Nina Schmidt.  Särskilda lösningar för glesbygd  Enligt Nina Schmidt visar studien att det är mycket säkert att föda på förlossningsstuga. Det beror, enligt henne, på att barnmorskorna är skickliga på att hänvisa mer komplicerade förlossningar, som sätesbjudningar och tvillinggraviditeter, till sjukhus.  Barnmorskan vid förlossningsstugan får inte sätta igång förlossningar med värkstimulerande dropp. De får heller inte ge ryggbedövning och det finns inte möjlighet att göra akut kejsarsnitt. Två av barnen i studien dog kort efter födseln, vilket innebär att barnet dött i samband med 0,2 procent av förlossningarna.  - Min bedömning är att de barnen hade dött även om kvinnan fött på sjukhus. Barnen hade svår streptokockinfektion och var mycket sjuka. I det ena fallet kom kvinnan till födestugan endast fem minuter innan barnet föddes, säger Nina Schmidt.  Ser du några risker med förlossningsstugorna?  - Ja, det gör jag. Om gynekologerna sätter urvalskriterierna för högt kommer förlossningarna att bli för få vid vissa födestugor. Jag tycker nog att vi kan ta emot även förstföderskor om graviditeten varit normal och barnet ligger fixerat i huvudläge, säger Nina Schmidt.  Bo Lindblom, chef för Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning, har läst Nina Schmidts studier, som publicerats i Acta obstretica et gynecologica Scandinavia och Tidskrift för den norske lægeföreningen.  - Man måste ha särskilda lösningar i glesbygd, det är helt klart. Den här studien är intressant, även för Sverige, men man inte kan jämföra länderna rakt av. Ur säkerhetssynpunkt verkar verksamheten bättre än vad man tidigare förmodat, säger Bo Lindblom.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev