tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Förra KI-rektorn kräver rättelser i Heckscherrapport

Publicerad: 22 maj 2017, 11:55

Harriet Wallberg, till vänster, anser att det i Heckscherrapporten finns flera felaktiga påståenden om hennes kontakter med Paolo Macchiarini, till höger. Foto: Melker Dahlstrand, Oskar Kullander/Bildbyrån

Harriet Wallberg anser att utredningen kring Paolo Macchiarinis tid vid Karolinska institutet och vad hon gjort som rektor innehåller tio sakfel.

Ämnen i artikeln:

Paolo MacchiariniKarolinska institutetHarriet Wallberg

JK


”Med tanke på det utbredda fenomenet faktaresistens och alternativa fakta i dagens samhälle, är det av största vikt att universitet och högskolor aktivt arbetar för att motverka denna trend.”

Så skriver Karolinska institutets förra rektor Harriet Wallberg i ett mejl till Dagens Medicin med anledning av lärosätets utredning av Paolo Macchiarini, den så kallade Heckscherrapporten. Enligt Harriet Wallberg innehåller utredningen en rad allvarliga fakta- och metodfel som hon tycker är besvärande att lärosätet inte har rättat till.

Bifogat i mejlet finns också ett brev adresserat till Karolinska institutet och de tre utredarna Sten Heckscher, Ingrid Carlberg och Carl Gamberg där Harriet Wallberg preciserar de tio punkterna.

Exempelvis skriver Harriet Wallberg att hon inte har haft några direktkontakter med Paolo Macchiarini, varken under rekryteringsprocessen och eller under hans tid som anställd vid Karolinska institutet. ”Däremot hade jag sammanlagt två möten mellan 2011–2012, som initierades och/eller involverade prefekten”, skriver Harriet Wallberg.

Harriet Wallberg tillbakavisar också påståendet att prefekten skulle ha uppfattat att beslutet att anställa Paolo Macchiarini skulle vara fattat av rektorn på förhand. ”Detta påstående bestrids av prefekten både muntligt och skriftligt i mejl”, skriver hon.

Och inte heller ska Harriet Wallberg aktivt ha deltagit i förlängningen av Paolo Macchiarinis tjänst, som det påstås i rapporten. Som stöd för detta påpekar Harriet Wallberg att beslutet om förlängningen fattades av rektor i januari 2014, ”det vill säga ett år efter att jag slutat som rektor”.

Harriet Wallberg avslutar sitt brev med att skriva att det inom den akademiska världen är en självklarhet att korrigera faktafel för att bibehålla förtroendet för verksamheten. Hon poängterar också att hon inte fick möjlighet att granska rapporten innan den publicerades och begär därför att KI och de tre utredarna nu publicerar en erratalista över de fakta- och metodfel hon räknar upp i brevet.

Mikael Odenberg, ordförande i Karolinska institutets styrelse, säger till Dagens Medicin att Harriet Wallbergs brev inte kommer att föranleda någon åtgärd och att det ”inte innehåller något nytt”.

– Det är känt att hon är missnöjd med innehållet i Sten Heckschers rapport, men det är inget som angår KI:s konsistorium. Utan det får hon väl ta med Sten Heckscher, säger han.

Sten Heckscher skriver i ett mejl till Dagens Medicin att han avböjer att kommentera Harriet Wallbergs brev.

Relaterat material

Paolo Macchiarini – detta har hänt

KI stänger ner Heckscherrapporten

Ex-rektor anmäler KI och Heckscher

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev