Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Försäkringsbolag kan hindras att begära ut hela journaler

Publicerad: 13 Januari 2003, 11:33

Statens medicinsk-etiska råd vill förbjuda försäkringsbolag att begära ut hela patientjournaler. Inom barn- och skolhälsovården vill rådet att försäkringsbolagen inte ska få någon insyn alls i journalerna.


Statens medicinsk-etiska råd (Smer) - ett parlamentariskt sammansatt rådgivande organ åt regeringen - hävdar i en skrivelse till socialdepartementet att försäkringsbolagens hantering av journaluppgifter innebär problem för den personliga integriteten, för förtroendet för hälso- och sjukvården och för rättssäkerheten.  När en försäkringstagare ansöker om försäkring skriver han eller hon också under ett medgivande om att försäkringsbolaget har rätt att begära ut patientjournaler.  Statens medicinsk-etiska råd anser att denna hantering av fullmakter är "tveksam" av flera skäl.  Dels är fullmakten en obligatorisk del av ansökan och frivilligheten därför diskutabel. Dels ifrågasätter rådet om försäkringstagaren inser att han/hon lämnar ut omfattande integritetskänslig information som kan vara ovidkommande ur försäkringssynpunkt, när han/hon skriver under sin försäkringsansökan.  Smer varnar också för att försäkringsbolagens möjligheter att ta del av oredigerade journaler kan påverka journalföringen negativt.  - Om läkarna vet att de anteckningar de gör kan komma försäkringsbolagen till del uppstår ett visst moment av självcensur, säger Smers ordförande Daniel Tarschys.  Mer restriktiva regler i Norge  Att omfattande och integritetskänslig information som inte har någon betydelse ur försäkringssynpunkt hamnar hos försäkringsbolagen är ett annat problem.  - Det finns väldigt starka regler för hur man ska behandla integritetskänslig information inom offentlig sektor, men i den privata sektorn finns inte de skyddsbarriärerna. Om ömtålig information flyter runt hos försäkringsbolagen är detta en potentiell risk för integritetsintrång, säger Daniel Tarschys.  Norge har betydligt mer restriktiva regler. Där får försäkringsbolagen inte tillgång till hela journalen, utan bara till ett redigerat journalutdrag som endast svarar på vissa avgränsade frågor som har direkt betydelse för försäkringsbeslutet. Försäkringstagaren måste personligen ge sitt samtycke om detta direkt till sin läkare. Detta innebär att läkaren kan diskutera med patienten hur uppgifterna kan tolkas och vilka för- och nackdelar det kan finnas med att lämna ut dem.  Journalanteckningar övertolkas  I skrivelsen till regeringen begär rådet att regeringen utreder förutsättningarna för att begränsa försäkringsbolagens möjligheter att använda generella fullmakter för att få ut patientjournaler från läkare och sjukhus.  I stället föreslås försäkringsbolagen få tillåtelse att "ställa avgränsade frågor till behandlande läkare".  När det gäller barn- och skolhälsovården vill rådet att regeringen helt ska avskära försäkringsbolagen från att få tillgång till journaler.  - Ja, vi gör en distinktion mellan behandlande sjukvård och den förebyggande hälsovården för barn och ungdomar. Vi tycker att barn- och skolhälsovården har så stark förebyggande inriktning att där bör man överväga absolut sekretess, säger Daniel Tarschys.  Enligt Konsumenternas försäkringsbyrå nekas en fjärdel av alla barn individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring på normala villkor. Både barnläkare och Smer menar att försäkringsbolagen kan övertolka journalanteckningar som görs om barn i ett tidigt skede i förebyggande syfte.  1999 enades staten och Försäkringsförbundet om ett avtal som innebär att försäkringsbolag inte får kräva genetiska undersökningar för att få teckna liv- eller sjukförsäkring. Avtalet förnyades vid årsskiftet.  Kommittén om genetisk integritet, som lägger fram sitt slutbetänkande senast 1 december 2003, ska överväga om gentester ska förbjudas i både försäkringssammanhang och i arbetslivet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev