Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Försiktig optimism inför mätningar

Publicerad: 23 augusti 2013, 05:30

Att mäta kostnader är bra men svårt och det gäller att se upp för att dra snabba slutsatser. Det är några av reaktionerna inför höstens produktivitetsmätning av sjukvården.


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin välkomnar att Sveriges kommuner och landsting, SKL, nu ska mäta landstingens produktivitet och jämföra kostnader per patient.

– Vi ska ju ha en jämlik vård för alla och då är det väl rimligt att kunna jämföra hur mycket pengar varje landsting lägger ner, säger Marie Wedin.

Samtidigt varnar hon för att det finns risker med att använda DRG-poäng som underlag för statistiken när det gäller specialistvården.

– Det är ett sätt att mäta. Men DRG är ett väldigt trubbigt instrument som måste användas tillsammans med andra mått, säger Marie Wedin.

Lena Lundgren, som är hälso- och sjukvårdsdirektör i Östergötland tror att jämförelserna av kostnaderna i specialistvården kan bli användbara.

Däremot är hon mer skeptisk till den jämförelse av kostnaderna för primärvården som SKL ska göra med hjälp av besöksstatistiken.

– Tittar man enbart på besöksstatistik kan det bli lite missvisande. Det är ju väldigt stor skillnad på olika besök. Många landsting börjar nu att använda Adjusted clinical groups, ACG, som är ett bättre mått, säger Lena Lundgren.

Hon betonar vikten av att hela tiden ställa kostnaderna i relation till kvalitén i vården. I den produktivitetsmätning som SKL ska göra kommer kvalitén att tas med genom att alla indikatorer i Öppna jämförelser vägs samman och indexeras så att man får fram ett ”kvalitetstal” för varje landsting.

Lena Lundgren är tveksam till om detta är en god idé och tycker att vissa indikatorer borde väga tyngre än andra. Hon får medhåll av Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i landstinget i Jönköpings län.

– Det är väldigt svårt att göra en sådan indexering. Man måste ha en nyanserad diskussion om resultatet. Annars finns det en risk att man drar för snabba slutsatser, säger Mats Bojestig.

Relaterat material

Landstingens produktivitet ska mätas

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev