lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Försiktig uppmjukning av etikavtalet planeras till våren

Publicerad: 22 november 2006, 11:05

Kopior av inbjudningar från läkemedelsindustrin ska få skickas direkt till enskilda läkare och bidrag till specialistföreningar ska deklareras i en ny samarbetsdatabas. Det är två av de förändringar som nu föreslås i etikavtalet.


Det så kallade etikavtalet, som reglerar kontakterna mellan läkemedelsindustrin och läkarna, trädde i kraft den 1 januari 2005. Syftet med överenskommelsen var att minska risken för otillbörlig påverkan från läkemedelsbolagen. Men uppföljningar som de tre parterna – Läkarförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting och Läkemedelsindustriföreningen – har gjort visar att både läkare och verksamhetschefer upplever att avtalet har stora brister, se bland annat Dagens Medicin nr 44/06.

Kritikerna har bland annat pekat på att det nya regelverket äventyrar läkarnas möjligheter till fortbildning. Dessutom upplevs reglerna, som bland annat säger att all information måste gå via verksamhetschefen, som onödigt byråkratiska och tidsödande.

Alla ska få samma inbjudan
Mot bakgrund av detta ska avtalet nu revideras. Vid ett stort möte i Stockholm i måndags, den 20 november, presenterade parterna ett förslag på ändringar. Bland annat föreslås att kopior av produktinformation och inbjudningar till kurser, utbildningar och konferenser får skickas direkt till enskilda läkare. Men ett villkor är att samtliga läkare på de enheter som företaget vänder sig till får samma inbjudan. Dessutom är det fortfarande verksamhetschefen som avgör vem som ska delta i utbildningarna.

– Det här är ett sätt att förhindra att inbjudningar fastnar i verksamhetschefernas inkorgar, säger Richard Bergström, vd på Läkemedelsindustriföreningen, Lif.

En annan nyhet är att bidrag till läkarnas specialitetsföreningar ska redovisas i en samarbetsdatabas som hanteras av Lif. En sådan databas finns redan i dag för industrins sponsring av olika intresseorganisationer.

– Det är rimligt att man även redovisar läkarföreningar som tar emot sponsring. Det är viktigt att vi har öppenhet på alla sätt, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.

Varannan läkare negativ
Uppföljningen av avtalet har också visat att många läkare är negativt inställda till reglerna runt sponsring. I en enkätundersökning var nästan varannan läkare, 44 procent, ganska negativ eller mycket negativ till den regel som säger att läkemedelsföretagen inte får erbjuda sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter.

I förslaget till förändring står att enklare underhållning under måltider och mottagningar ska vara tillåtet – men fristående sociala aktiviteter är fortfarande förbjudet. I övrigt skärps regelverket genom att sammankomster inte får ske på turist-, sport- eller luxuösa orter och att resor som är finansierade av företag inte får sträcka sig längre än vad som krävs för sammankomsten. Det innebär att den som åker på en konferens inte kan stanna kvar på sin lediga tid efter att konferensen är avslutad.

Är inte risken att läkarna blir besvikna över att det inte blir fler uppmjukningar av överenskommelsen?

– Det kan hända att en del medlemmar blir arga. Men de flesta förstår nog att vi inte kan göra ändringar när det gäller de sociala aktiviteterna. Där är vi bundna av vad lagen säger om mutor och bestickning, säger Eva Nilsson Bågenholm.

De nya reglerna, som ska godkännas av de tre parterna under december, föreslås träda i kraft den 1 april 2007.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev