onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Forskare förklarar hur träning minskar risk för hjärtsjukdom

Publicerad: 6 november 2007, 18:20

Forskare kan ha funnit en förklaring till varför hög fysisk aktivitet är kopplat till minskad sjuklighet i hjärt-kärlsjukdom. En stor studie på kvinnor pekar nu på att sambandet förmedlas av mindre förekomst av kända riskfaktorer som höga värden för inflammationsmarkörer och högt blodtryck.


Det är känt sedan länge att personer med hög fysisk aktivitet mer sällan är hjärt-kärlsjuka än personer med låg fysisk aktivitet. Den exakta mekanismen varför hög fysisk aktivitet tycks skydda mot hjärt-kärlsjukdom är inte fullständigt utredd. Det är bakgrunden till en studie som publiceras i dag tisdag i tidskriften Cirkulation.

I undersökningen följdes 27 055 huvudsakligen friska kvinnor, 45 år eller äldre, som ingick i den stora amerikanska studien Women’s Health Initiative. Vid studiens start genomgick kvinnorna en omfattande hälsoundersökning, och de fick också svara på en enkät om sina motionsvanor. Studiedeltagarna följdes sedan i genomsnitt i 11 år. Under uppföljningstiden inträffade 979 kardiovaskulära händelser, exempelvis hjärtinfarkt eller kärlkramp.

Som förväntat fann forskarna ett klart samband mellan hög fysisk aktivitet och lägre insjuknande i hjärt-kärlsjukdom. Studiedeltagare som spenderade mer än 1 500 kcal i veckan på fysisk aktivitet hade 41 procent lägre risk att drabbas av en hjärt-kärlhändelse än personer som spenderade mindre än 200 kcal i veckan på fysisk aktivitet. Måttlig fysisk aktivitet räknades som 600 kcal i veckan, vilket motsvarar två timmars rask promenad.

En statistisk analys visade att skillnader i kända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom förklarade den största delen, 59 procent, av det omvända sambandet mellan fysisk aktivitet och inträffade hjärt-kärlhändelser.

Störst bidrag till den lägre risken hade olika inflammatoriska eller hemostatiska markörer i blod, som nivån på inflammationsmarkören CRP. Variationer i dessa markörer förklarade 32 procent av den lägre risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdom. Näst störst betydelse hade högt blodtryck, där motsvarande siffra var 27 procent.

Circulation. 2007;116:2110–2118

Läs artikel i Dagens Medicin i nr 42/07 om fysisk aktivitet vid hjärtsjukdom

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev