Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Forskare varnar för diabetesmedel

Publicerad: 21 oktober 2005, 06:01

Diabetesmedlet muraglitazar, nära att godkännas av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, kan öka risken för en kombination av hjärtinfarkt, död och stroke, enligt en ny studie i Jama.


Behandling med muraglitazar avser att påverka blodfettsnivåerna och kontrollera blodsockernivån vid diabetes. Tidigare i höstas ställde sig FDA:s rådgivande kommitté positiv till användning av muraglitazar som enda terapi för kontroll av blodglukos vid typ 2-diabetes.

Men efter att ha analyserat de studier som FDA:s bedömning bygger på, hävdar forskare vid Cleveland Clinic Foundation i USA, att FDA är för snabb i sitt godkännande och att det är riskfyllt att behandla diabetiker med muraglitazar. De presenterar sina rön i en artikel som tidskriften Jama släppte på sin hemsida i går.

Forskargruppen begränsade sin analys till försökspersoner med en muraglitazardos om högst 5 mg per dag. Försökspersonerna hade en medelålder på 55 år och ett BMI på över 30. Deras diabeteskontroll var överlag inte särskilt bra.

Analysen omfattar 2 374 patienter som fick muraglitazar och en jämförelsegrupp med totalt 1 351 patienter som fick placebo eller pioglitazon, ett annat diabetesmedel.

I muraglitazargruppen drabbades 35 personer, 1,47 procent, av antingen död, hjärtinfarkt eller stroke under en uppföljningstid på mellan 24 och 104 veckor. I kontrollgruppen handlade det om nio personer eller 0,67 procent. När TIA-attacker och kronisk hjärtsvikt togs med, sågs en dubbelt så stor risk i muraglitazargruppen. Däremot gick det inte att se några signifikanta skillnader när stroke, hjärtinfarkt och död granskades var för sig.

Vilka växlar som går att dra på en studie upplagd på detta sätt går att diskutera. Forskarnas slutsats är att muraglitazar inte ska godkännas för behandling av diabetes innan dess säkerhet när det gäller hjärt-kärlhändelser har kunnat dokumenteras.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev