Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Forskare vill se tydligare redovisning från industrin

Publicerad: 11 april 2018, 12:36

Av flera undersökta länder i EU var det bara Storbritannien som hade ett system där transaktioner mellan läkemedelsföretag och läkare redovisades på ett lättillgängligt sätt. Det anser forskare bakom en ny studie.


Ämnen i artikeln:

LifLäkemedelLäkemedelsföretag

– Det är bra att läkemedelsindustrin börjat redovisa värdeöverföringar till läkare och annan sjukvårdspersonal. Men för att det ska vara en bra transparens måste detta redovisas tydligare i bland annat Sverige, säger Shai Mulinari, forskare i sociologi vid Lunds universitet.

År 2013 införde Efpia, branschorganisationen för den europeiska läkemedelsindustrin, en så kallad disclosure code om att medlemsföretagen ska redovisa transaktioner till sjukvårdspersonal.

I sin studie kommer Shai Muinari och hans forskarkollegor fram till att sättet som detta redovisas varierar mellan de nio undersökta länderna.

– En viktig skillnad var att i länder som Frankrike och Portugal, där man lagstiftat i frågan så kan man vara säkrare på att alla värdeöverföringar kommer att redovisas. I de flesta länder som infört ett självreglerande system kan läkare avstå från att vara med i systemet och det är svårt att veta exakt hur stor denna andel är, säger Shai Mulinari och fortsätter:

– Företag som inte är medlemmar i branschorganisationer kan också här lätt slippa att redovisa betalningar. Genom lagstiftning kan man även få redovisningar av överföringar i andra branscher, som medicinteknik.

Vidare konstaterar forskarna att det bara är Storbritannien som infört en central databas där värdeöverföringar enkelt går att söka på individnivå och där databasen också är nedladdningsbar. I flera andra länder, som i Sverige, redovisas betalningarna i pdf-filer för varje företag.

– I Storbritannien har det varit större ”tryck” från politiker, forskare och media kring de här frågorna. Därför tror jag man har ett bättre system där. I Sverige är det mycket krångligare att sammanställa betalningar till enskilda läkare. Detta tycker jag behöver ändras, säger Shai Mulinari.

Men på den svenska branschorganisationen Lif anser Rikard Pellas, ansvarig för etikfrågor, att det svenska systemet är bra och tillräckligt transparent.

Varför har ni inte gjort en mer lättsökt databas?

– Därför att det är Efpias kod som stipulerar hur redovisningen ska gå till och att det är respektive företag som ska rapportera sina respektive värdeöverföringar enligt samma rapportmall. Det Lif har gjort är att vi har sett till att alla rapportmallar enkelt går att finna på vår hemsida, säger Rikard Pellas till Dagens Medicin.

Han lägger till att det i Sverige finns en lagstiftning som kräver samtycke vid publicering av personuppgifter men att samtyckesnivån är hög, 80 till 85 procent.

Läs hela studien:

Alice Fabbri med flera. Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. International Journal of Health Policy and Management, publicerad online den 14 mars 2018. DOI: 10.15171/ijhpm.2018.20

Relaterat material

Läkemedelsindustrin påverkar läkares förskrivning

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev