Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Förskrivning av adhd-medel kan släppas helt fri nästa år

Publicerad: 14 november 2007, 11:32

Läkemedelsverket vill att förskrivningen av narkotikaklassade läkemedel för behandling av adhd släpps helt fri. En farlig väg som riskerar att öka missbruket, anser Läkaresällskapet och Folkhälsoinstitutet.


I dag har endast specialister i barn- och ungdomspsykiatri eller inom barn- och ungdomsneurologi rätt att skriva ut centralstimulerande medel för behandling av adhd. Andra specialister kan ansöka om dispens för att förskriva medlen.

Efterhand som patienterna som började få läkemedlen under barnaåren blivit vuxna har allt fler läkare sökt dispens. Problemet är att detta är tids- och resurskrävande. Därför föreslår nu Läkemedelsverket att förskrivningen släpps helt fri från den 1 januari 2008.

– Jag är förvånad och förväntar mig att de ska ändra sig. Enligt våra experter vet man inte om medlen har samma goda effekt på vuxna som på barn, eller om det finns risk för missbruk hos vuxna, säger Kerstin Hulter Åsberg, ordförande i kommittén för läke­medels­frågor vid Läkaresällskapet.

Kan hamna i svåra situationer
Hon har sammanställt Svenska läkare­säll­skapets remissvar till Läkemedelsverket och förutom risken för ett ökat missbruk pekar hon på kunskapsbristen kring hur medlen interagerar med exempelvis hjärtläkemedel. Kerstin Hulter Åsberg anser också att läkare kan hamna i svåra situationer om de får förskriva de centralstimulerande medlen.

– Ett stort problem är att enskilda läkare kan bli utsatta för press från patienter som kräver att få de här medlen. Det är inte ovanligt att patienter kommer med sådana krav. Då kan det vara skönt att som doktor kunna hänvisa till att man inte får skriva ut, säger Kerstin Hulter Åsberg.

Risk för överförskrivning
Folkhälsoinstitutet och dess general­direktör, läkaren Gunnar Ågren, konstaterar i sitt remissvar att det finns en betydande risk för överförskrivning genom en indikationsglidning till fel grupper. Därmed skulle förskrivningen inte vara grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet, anser myndigheten och slår fast att risken för missbruk ökar.

Läkemedelsverket har utrett konsekvenserna av att släppa förskrivningen fri. I utredningen diskuteras risken för att läkemedlen kan komma att förskrivas till fel grupper och läcka ut på den illegala marknaden. Enligt Läkemedelsverket minimeras dock detta genom att Socialstyrelsen, om förskrivningen blir fri, precis som vid all annan läkemedelsförskrivning utövar en tillsyn.

– Vi vill ju införa fri förskrivningsrätt, det vore den enklaste lösningen, men självklart ska vi ta hänsyn till remissinstanserna. Därför kan någon begränsning av förskrivningen inte uteslutas, säger Nils Feltelius, läkare och utredare vid Läkemedelsverkets licensavdelning.

Det är också olika former av begränsningar som flera av de kritiska remissinstanserna föreslår. Läkaresällskapet föreslår exempelvis att förskrivningsrätten utvidgas men bara till att gälla psykiatrer och ­neuro­loger.

– Och om man nödvändigtvis vill ha ut det i primärvården bör verksamhetschefen delegera det till en erfaren läkare som också får ett tydligt ansvar att följa upp behandlingen, säger Kerstin Hulter Åsberg.

Läkarförbundet positivt
Medan Folkhälsoinstitutet, Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri och Läkaresällskapet riktar kritik mot den fria förskrivningen är Svenska psykiatriska föreningen och Läkarförbundet positiva.

Tidigare har Socialstyrelsen aviserat att man anser att alla läkare, oavsett specialistkompetens, ska få skriva ut de centralstimulerande preparaten.

8 000 barn behandlas med medlen mot adhd

Det finns två narkotikaklassade läkemedel godkända för behandling av adhd, Concerta och Ritalin, båda med den aktiva substansen metylfenidat. Sammanlagt behandlas ungefär 12 000 svenskar med något av de båda medlen, varav cirka 8 000 är barn. Den begränsade förskrivningsrätten för adhd-läkemedlen infördes i samband med att Concerta godkändes för försäljning i Sverige 2002.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News