Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Förslag till instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden klart

Publicerad: 19 juni 2002, 07:02

Den 1 oktober startar den nya Läkemedelsförmånsnämnden sitt arbete. Nu kommer ett första förslag till riktlinjer och verksamhetsplan.


Läkemedelsförmånsnämnden ska från och med den 1 oktober i år besluta om subventionering och prisreglering av läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Nämnden ska vidare genom sin verksamhet medverka till en rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i samhället - och nu har Organisationskommittén för inrättandet av Läkemedelsförmånsnämnden lagt fram sitt förslag till instruktion och verksamhetsplan för den nya myndigheten.  Myndigheten kommer att lokaliseras i Solna, norr om Stockholm, och ledas av den nyligen utsedda generaldirektören Ann-Christine Tauberman. Enligt förslaget ska myndigheten till en början ha 22 anställda - ett antal som vid slutet av 2003 beräknas ha stigit till 25.  Ingen av myndighetens tjänstemän får, vare sig för egen eller annans räkning, driva eller ha del i företag som tillverkar eller marknadsför läkemedel eller andra varor som kan komma att ingå i läkemedelsförmånerna. Det gäller även för företag som på annat sätt har intressen som faller inom myndighetens verksamhetsområde.  Nämnd ska besluta  Själva besluten om subventionering och prissättning fattas av en nämnd, bestående av tio ledamöter och en ordförande. Fyra ledamöter ska hämtas från landstingen, två ska komma från patient- och pensionärsorganisationer och övriga ska enligt förslaget "ha sådan kompetens att de tillgodoser nämndens behov av sakkunskap inom läkemedelsområdet". Samtliga utses av regeringen.  Arbetet föreslås gå till så att den som marknadsför ett läkemedel ansöker till Läkemedelsförmånsnämnden om att läkemedlet i fråga ska ingå i läkemedelsförmånerna. Nämnden tar, efter beredning inom myndigheten, ställning till om så ska ske och fastställer i så fall pris.  Det underlag som nämnden behöver för att fatta beslut ska tillhandahållas av den som marknadsför läkemedlet. Enligt förslaget är det rimligt att underlaget utgår från den dokumentation som legat till grund för godkännandet av läkemedlet, men det kan även omfatta exempelvis hälsoekonomiska utredningar och analyser.  Organisationskommittén föreslår att samma höga krav inte måste ställas på beslutsunderlaget som gäller generiska eller parallellimporterade läkemedel. Bedömningen bör vanligtvis bli densamma som för det ursprungligen subventionerade läkemedlet, skriver organisationskommittén, och rekommenderar Läkemedelsförmånsnämnden att meddela föreskrifter och allmänna råd om hur en sådan bedömning ska ske.  Innan nämnden meddelar beslut i ett enskilt ärende ska landstingen och den som marknadsför läkemedlet eller varan i fråga erbjudas tillfälle till överläggningar med nämnden. Som regel ska beslut fattas inom 90 dagar från det att ansökan kommit in, men är beslutsunderlaget otillräckligt ska den som marknadsför läkemedlet omedelbart underrättas. Från det att de kompletterande uppgifterna anlänt ska ett slutgiltigt beslut fattas inom 90 dagar, och den totala handläggningstiden får aldrig överstiga 180 dagar.  Nämndens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, i det här fallet länsrätten i Stockholms län.

Annica Lundbäck

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev