Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag07.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Försvarets vittne i dråpfallet ”avbruten” och ”förolämpad”

Publicerad: 21 maj 2010, 11:15

Jag blev förolämpad! Det hävdar professor Olof Beck, försvarets expertvittne i den kommande rättegången mot den dråpanklagade läkaren, som är extremt missnöjd med överåklagare Peter Claesons uppförande under ett besök på Rättsmedicinalverket.


Den 11 maj träffades en stor skara människor i Rättsmedicinalverkets, RMV:s, lokaler i Linköping. Syftet var att granska hur analysen av den lilla flickans blod gick till. Enligt advokat Björn Hurtig är detta analyssvar, som visade på mycket höga nivåer av det potentiellt dödande läkemedlet tiopental, helt avgörande för den kommande rättegången. Björn Hurtig har gång på gång ifrågasatt riktigheten i detta svar och har, för sin klients räkning, begärt att analysen ska synas i sömmarna.

Tisdagen den 11 maj fanns således representanter från både Rättsmedicinalverket, polis, åklagarmyndigheten och försvaret närvarande. I lokalerna fanns bland andra Olof Beck, professor i analytisk klinisk farmakologi vid Karolinska institutet i Solna, tillika försvarets expertvittne, samt chefsåklagare Peter Claeson.

Men enligt Olof Beck blev mötet allt annat än en trevlig sammankomst. Det framkommer i den rapport som han nyligen lämnade in till Solna tingsrätt. Han skriver:

Jag vill rikta kritik och missnöje mot det sätt som överåklagare Claeson uppträdde under dagen. Jag blev hela tiden ifrågasatt som expert, ifrågasatt som objektiv granskare (vem betalar din lön), avbruten, förolämpad och systematiskt hindrad i mitt arbete.

Redan vid starten kärvade det, berättar Olof Beck. Han fick veta att syftet inte alls var att han skulle göra en extern granskning av ärendet. I stället skulle han, endast som en observatör, få delta i Rättsmedicinalverkets egen vertikala revision. Han fick inte ställa några frågor.

Olof Beck protesterade och menade att det var meningslöst att bara lyssna på RMV:s egen revision, eftersom han redan hade fått ta del av en skriftlig rapport från RMV:s tidigare utförda vertikala revision.

Åklagarsidan, däremot, hävdade att parterna innan mötet hade kommit överens om hur mötet skulle gå till och som en del av denna överenskommelse, på ett dokument som räcktes över till Olof Beck, fanns expertvittnets tystnad. Först efter en och en halv timmes förhandlingar tilläts Olof Beck ställa frågor, även om han inte fick styra ordningen i revisionsarbetet.

Han skriver:

Dagordningen följde därefter laboratoriets eget revisionsprotokoll men under lite kaotiska former.  //  Jag uppfattade överåklagare Claesons agerande som att han vid varje sakfråga som interfererade med hans förutfattade mening om sanningen (dvs. om vem, av vem och hur brottet begåtts) stänger sina öron och intar en överkritisk och avvisande hållning. Arbetsformerna var under dagen ansträngande och efter 11 tim inträdde en viss utmattning. Tyvärr kunde jag inte utföra det arbete som jag önskat och planerat. Min rapport är att betrakta som en inte helt fullständig extern vertikal revison.

Dagen efter träffades parterna återigen, men denna gång i RMV:s lokaler i Solna.

Detta besök genomfördes under mer lugna och trevliga former , konstaterar Olof Beck.

I sin rapport riktar Olof Beck kritik mot hur analysen gick till på en rad punkter. Bland annat borde RMV ha lyft fram det faktum att den aktuella analysmetoden inte hade kalibrerats på länge och att man saknade giltigt referensmaterial sedan flera år. Dessutom borde det förhållande att man i flera fall använt ogiltiga rutiner, som fel provmatris och mätning utanför mätområdet, ha lyfts fram, anser han.

Relaterat material

Advokaten i dråpfallet kräver att rättegången skjuts upp

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev