Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Fortsatt osäkerhet om rosiglitazon

Publicerad: 7 juni 2007, 08:54

Det är oklart om diabetesläkemedlet rosiglitazon ökar risken för hjärt-kärlkomplikationer. En interimsanalys som publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine varken friar eller fäller läkemedlet.


I maj publicerade tidskriften en metaanalys som pekade på ökad risk för  hjärtinfarkt för diabetiker som använde Avandia, rosiglitazon. Med anledning av  detta har forskarna bakom den pågående Record-studien, som är designad just för  att utreda hjärtkärlriskerna med läkemedlet, gjort en analys av de  hittillsvarande resultaten.

Analysen kommenteras i tre ledarartiklar i tidskriften och alla uttrycker  att det finns en fortsatt osäkerhet angående hjärtsäkerheten med rosiglitazon.  Diabetologen David M Nathan vid Harvard Medical School i Boston, USA, skriver  bland annat att det i den aktuella analysen finns en trend mot en ökning av  allvarlig hjärt-kärlsjukdom. Om inte andra studier kan ge övertygande bevis att  rosiglitazon inte ökar hjärtrisken bör denna trend tas på allvar, även om den  inte är statistiskt signifikant, anser han.

Jeffrey Drazen, chefredaktör på New England Journal of Medicine, påpekar i en ledartext att även en liten ökning av risken för hjärt-kärlhändelser är av stor betydelse i detta sammanhang, eftersom diabetiker utgör en skör patientgrupp som löper en större risk för hjärt-kärlkomplikationer än andra.I studien följs 2 227 diabetiker i en kontrollgrupp som behandlas med  metformin och sulfonylurea och 2220 patienter som får tilläggsbehandling med  rosiglitazon.
Patienterna ska följas i sex år och hittills är medeluppföljningstiden 3,75  år. Studiens primära syfte är att undersöka risken för att behöva sjukhusvård  eller avlida på grund av hjärt-kärlsjukdom. Den aktuella analysen visar att  detta drabbade 202 patienter i kontrollgruppen och 217 patienter i  rosiglitazongruppen.
Skillnaderna när det gällde risken för hjärtinfarkt eller död på grund av  hjärt-kärlsjukdom eller andra orsaker var inte statistisk signifikant. Däremot  var risken för hjärtsvikt signifikant ökad i rosiglitazongruppen.
Forskarna drar slutsatsen att resultaten från den pågående studien inte kan  ge något klart besked om huruvida läkemedlet är förenat med ökad risk för  hjärtinfarkt eller sjukhusvård och död på grund av hjärt-kärlsjukdom.

Tidigare artikel i Dagens Medicin: Diabetesläkemedel ökar risken för hjärtinfarkt New England Journal of Medicine, publicerad online 5 juni

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev