Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Förundersökning mot Macchiarini öppnas igen

Publicerad: 11 december 2018, 10:08

Paolo Macchiarini.

Foto: Oskar Kullander/Bildbyrån

I dag, tisdag, beslutades att återuppta delar av förundersökningen mot Paolo Macchiarini. Överåklagare Mikael Björk anser sig se ett tydligare orsakssamband till patienternas skador, jämfört med tidigare åklagare.


Ämnen i artikeln:

Paolo MacchiariniKarolinska universitetssjukhusetKarolinska institutet

Mikael Björk kommer själv att leda förundersökningen, berättade han vid tisdagens pressträff. Han kommer att fokusera på brottsrubriceringen grovt vållande till kroppsskada. Anledningen är att orsakssambandet är tydligare här än när det gäller orsakssambandet mellan operation och dödsfall. Men grovt vållande till annans död kommer också att utredas.

– Macchiarini kommer att behöva höras och kommer då, som det ser ut nu, att delges misstanke igen. Jag vill inte gå in på vilka personer vi kommer att behöva höra, eftersom det faktiskt kan skada utredningen, sade Mikael Björk vid pressträffen.

Förundersökningen öppnas rörande två av patienterna, en kvinna från Turkiet och en man tidigare bosatt på Island. Det medicinska underlaget för den tredje patienten, som kom från USA, är inte tillräckligt och därför öppnas inte den förundersökningen, enligt pressmeddelandet.

”Jag har beslutat att granska hela ärendet och inte bara ärendet i den del som anges i begäran om överprövning. Skälet för det är att de tre brottsmisstankarna avser en gärningsperson och tar sikte på samma typ av tillvägagångssätt, dvs. val av operationsmetod”, står det i beslutet i överprövningsärendet.

Mikael Björk kan i nuläget inte bedöma om den återupptagna förundersökningen kommer att leda till åtal.

– Jag gör en annan rättslig bedömning än vad tidigare åklagare har gjort. Det betyder inte att åklagaren har gjort en felaktig bedömning. Rättsläget är nämligen inte alldeles klart. Det finns inte särskilt många domar från högsta domstolen som ger vägledning. Trots det gör jag bedömningen att det finns förutsättningar för att återuppta förundersökningen i de delar som berör den isländske mannen och den turkiska kvinnan, säger Mikael Björk i pressmeddelandet.

Efter pressträffen fick Dagens Medicin en intervju med Mikael Björk.

Du säger att ni återupptar förundersökningar i 11 procent av fallen. Hur knepigt var detta ärende?
− Överlag är vårdärenden svåra att hantera för oss. Vi är jurister och oavsett om vi är åklagare, advokater eller domare är vi utlämnade till sakkunskapen som vi själva inte besitter. Den andra stora utmaningen är att detta ärende var mycket omfattande med runt 50 000 sidor att sätta sig in i.

Du säger att du ser ett tydligare orsakssamband till vållande till kroppsskada än de ursprungliga åklagarna, kan du utveckla varför då?
− De valda att grunda sitt beslut på en dom i högsta domstolen. Den domen handlade om ett vårdfall där underlåtenhet spelade roll och som jag egentligen inte ser ger någon vägledning i detta fallet som mer är fråga om aktivt handlande.

De förra åklagarna ansåg inte att det säkert gick att bevisa att alternativa metoder skulle lett till minskat lidande för patienterna, men det anser du?
− Nu minns jag inte riktigt hur det var formulerat i högsta domstolens dom. Men den handlar om underlåtenhet. Då blir det ett hypotetiskt resonemang man måste föra om vad som hade hänt om man agerat vid en underlåtenhet. Det leder tankarna fel om man använder det resonemanget på ett aktivt handlande som i Macchiarinifallet. Då kan man se konsekvenser och bedöma orsaker på ett annat sätt

Vad är det för kroppsskador du främst syftar på som Paolo Macchiarini, enligt skälig misstanke, ska ha vållat?
− Det är skador med anledning av de här operationerna. Om man uttrycker det lite vårdslöst så handlar det om det lidande som operationerna orsakat.

Nu finns det skälig misstanke för vållande till kroppsskada, vad krävs för att väcka åtal?
− Det kan jag inte svara på nu. Jag ska bedriva förundersökningen objektivt och förutsättningslöst. Förundersökningen får visa om det kommer finnas tillräckliga skäl. Jag är också skyldig att utreda sådant som är till förmån för Maccharini.

Mikael Björk säger också att det kommer att ske förhör med personer som inte tidigare har hörts.

– Det kan inte uteslutas att några av de personerna kommer att delges skälig misstanke, sade Mikael Björk vid pressträffen.

Vilka dessa personer är vill han inte säga. Men utöver Paolo Macchiarini, hade även de läkare som var verksamhetschefer där operationerna utfördes ett tydligt ansvar, menar Kjell Asplund, ordförande för Statens medicin-etiska råd, Smer, och som tidigare har utrett Karolinska universitetssjukhusets roll i ärendet.

– Det är alltid den opererande kirurgen som bär det direkta ansvaret. Utöver det är det klinikchefen som ansvarar för kvaliten på den vård som ges. Någon rättslig bedömning av deras ansvar vill jag dock inte göra, säger han till TT.

Kjell Asplund är däremot nöjd med beslutet att förundersökningen återupptagits.

– Vi (Smer) har uttalat oss tidigare om det här och vi tycker att det vore bra om det prövas i domstol. Det finns så många principiellt viktiga aspekter som borde prövas rättsligt, säger han.

Även professor Bengt Gerdin, som på uppdrag av Karolinska institutet utredde Macchiarinis forskning, anser att det är de kliniskt ansvariga, det vill säga verksamhetscheferna, som kan vara av intresse för utredningen, skriver TT.

Läs kommentar av Paolo Macchiarinis advokat.

Relaterat material

”Känns lite magert som skäl”

”Viktigt att sanningen kommer fram”

”Det här är ovanlig materia”

Paolo Macchiarini – detta har hänt

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Sara Heyman

Teamledare – nyheter

sara.heyman@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev