Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Fosterövervakning kan vila på forskningsfusk

Publicerad: 20 juni 2007, 05:33

Den svenska studie som ligger till grund för det nya fosterövervakningssystemet STAN kan ha manipulerats. Problem med användningen av STAN har tidigare resulterat i att tre barn har dött. Nu ska Lunds universitet utreda misstankarna om fusk.


Ulf Hanson, förlossningsläkare och chef för kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, misstänker att det kan ha förekommit fusk kring den studie som låg till grund för införandet av fosterövervakningssystemet STAN.

”Avvikelserna är svårförklarliga och kan enligt min uppfattning knappast uppstått oavsiktligt”, skriver Ulf Hanson i den granskning som han nu har vidarebefordrat till Göran Bexell, rektor för Lunds universitet.

Sedan artikeln om STAN publicerades 2001 i den ansedda tidskriften Lancet har metoden varit involverad i flera allvarliga tillbud. Tre barn har dött och ännu fler har drabbats av svåra hjärnskador.

STAN används tillsammans med den traditionella CTG-övervakningen för att avgöra om fostret riskerar att drabbas av syrebrist under förlossningen. Utrustningen kopplas via en elektrod till barnets skalp och analyserar den del av fostrets EKG som kallas ST-kurva. Denna kurva förändras om barnet drabbas av syrebrist. I så fall ska utrustningen slå larm.

Fanns samband med dödsfall
I den aktuella studien – som ligger till grund för införandet av STAN som i dag finns på mer än hälften av de svenska förlossningsklinikerna – lottades gravida kvinnor inför förlossningen till antingen traditionell fosterövervakning med CTG eller CTG plus STAN.

Resultatet visade på en markant fördel med STAN. Bara hälften så många barn visade tecken på syrebrist i den grupp som övervakats med STAN.

Det resulterade inte bara i en avhandling och internationell uppmärksamhet. Förlossnings­av­del­ningar, både i Sverige och utom­lands, började köpa in den nya utrustningen från det företag, Neoventa, som tillverkar STAN.

Men allt stod inte rätt till. Inom kort inträffade flera allvarliga tillbud som resulterade i ett antal lex Maria-anmälningar. Förra året gick några av de vetenskapliga råden vid Socialstyrelsen igenom tolv av fallen. Granskningen visade att tre barn hade dött och fem troligen drabbats av allvarliga hjärnskador på grund av missbedömningar med STAN mellan 2003 och 2006.

Samtidigt började det gå rykten om fusk. De vetenskapliga råden, däribland Ulf Hanson, beslutade då – tillsammans med artikelförfattarna – att gå till botten med ryktena. Uppdraget gick till Ulf Hanson.

Relativt snart upptäckte han brister. Genom att bland annat jämföra uppgifter från den databas som hade legat till grund för Lancet-artikeln med originaluppgifter från de nyförlösta barnens journaler upptäckte han att alla barn som hade visat tecken på syrebrist inte var korrekt redovisade i databasen.

Tror att resultaten manipulerats
Men framför allt såg han ett mönster i bristerna. De talade enbart till förmån för STAN.

– Det gör att de nog inte enbart kan förklaras av misstag. Enligt min bedömning har de sannolikt manipulerats avsiktligt. De avvikelser jag hittills funnit ändrar de statistiska beräkningarna från signifikant till icke-signifikant. Samtidigt vill jag vara mycket försiktig innan jag anklagar någon.

Hade STAN-tekniken introducerats om Lancet-studien inte hade visat någon signifikant skillnad?

– Tveksamt, den här studien är stor och utgör det viktigaste underlaget för STAN.

Om studien inte stämmer, varför är det så allvarligt?

– Därför att studien ligger till grund för en fosterövervakning som är mycket vanlig på förlossningskliniker i Sverige och utomlands. Om den vetenskapliga grund som övervakningen vilar på inte stämmer så är det naturligtvis väldigt allvarligt.

Läkares misstankar fick inget svar

Forskarna slår tillbaka: Allting stämmer 

Studiens controller ägde en fjärdedel av företagets aktier 

Ledare: Anklagelser om fusk orsakar nya strider

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev