Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Fostrets moderkaka lurar mammans immunförsvar

Publicerad: 25 april 2006, 08:27

Med en molekylär undanmanöver lyckas foster fly undan mammans immunförsvar och därmed en hotande bortstötning. Upptäckten från Umeå kan komma att spela stor roll för transplantations- och infertilitetsforskning.


Ur en immunologs synvinkel kan foster liknas vid transplanterade organ. Både barnet och organet har sina alldeles egna uppsättningar gener som skiljer sig från mamman eller organmottagaren.

Men medan transplantatet från första stund utsätts för hårda attacker från den nya värdens immunförsvar klarar sig fostret. Hur detta går till har länge gäckat forskare världen över, men nu kan en del av gåtans lösning vara nära.

Lucia Mincheva-Nilsson, överläkare och docent i immunologi, har tillsammans med sin forskargrupp vid Umeå universitet funnit att moderkakan använder proteintaktik för att dribbla bort moderns immunförsvar. Moderkakans celler utsöndrar en kaskad av små membrankulor till mammans blod. Förankrade på membranen finns proteiner som binder till moderns vita blodkroppar och sätter dem ur spel.

- Fostret nedreglerar eller dämpar alltså mammans immunförsvar, förklarar Lucia Mincheva-Nilsson.

De nya fynden publicerades nyligen i tidskriften Journal of Immunology och kan räknas som banbrytande. Umeåforskarna är hittills de första som beskrivit en liknande immunförsvarsmanöver vid graviditet.

Själva mekanismen är däremot inte nyupptäckt, berättar Lucia Mincheva-Nilsson. Det är sedan några år känt att vissa typer av tumörceller lurar immunförsvaret på liknande sätt, genom att utsöndra proteinerna

MIC A och MIC B som oskadliggör värdens vita blodkroppar. Och även om det kan verka långsökt finns det stora likheter mellan graviditet och cancersjukdom, berättar Lucia Mincheva-Nilsson.

- Ja, vill man vara drastisk kan man jämföra moderkakan med en tumör. Den är invasiv, växer in i livmoderslemhinnan och förser fostret med näring ur moderns blodomlopp, säger hon.

Fostret signalerar "lovligt byte"  Det var denna tumörteknik som inspirerade till hennes forskning på graviditeter. Kanske, funderade Lucia Mincheva-Nilsson, använder moderkakan också MIC B och MIC B  för att undkomma immunförsvaret.

Mycket riktigt fann hennes forskargrupp också bevis för detta. Men resultaten verkade till en början paradoxala. Proteinerna uttrycktes nämligen på ytan av moderkakans celler. I immunologins värld signalerar det "lovligt byte".

- MIC A och B på cellytan borde locka till sig snarare än skydda mot attacker från mammans vita blodkroppar, säger hon.

Men eftersom detta uppenbarligen inte sker antog forskargruppen att moderkakan kan uttrycka MIC A och MIC B på mer än ett sätt.  För att försöka finna denna graviditetens nyckel till framgång har Lucia Mincheva-Nilsson och hennes forskargrupp undersökt blodserum från 30 kvinnor i olika stadier av graviditet och vävnad från moderkakor efter såväl fullgångna som tidigt avslutade graviditeter.

Försöken bekräftade misstanken att MIC A- och B-proteiner inte bara uttrycks på cellytan. Genom immunoelektronmikroskopi av cellernas inre avslöjades en helt ny taktik, inte helt olik den hos tumörceller.

Inuti en av de celltyper som bygger upp moderkakan, syncytiotrofoblaster, fann Umeåforskarna att MIC-proteinerna var bundna till små membrankulor. När dessa transporteras ut ur trofoblasterna och avknoppas som exosomer följer MIC A och MIC B med ut i moderns blodomlopp. Där binder de till mottagare, receptorer, på mammans vita blodkroppar. Därmed oskadliggörs mammans immunförsvar och fostret undgår att stötas bort.

- Det är vita blodkroppar av typen NK-celler, cytotoxiska T-celler och gamma-delta-T-celler som har den här typen av NKG2D-receptorer, berättar Lucia Mincheva-Nilsson.

Moderkakans immundämpande effekt förklarar på samma gång den infektionskänslighet som gravida kvinnor vanligen känner av, tillägger hon. Utsöndringen av MIC A och B tvingar ner mammans försvar mot virus och bakterier på halvfart.

- Det är priset man betalar för att få barn, säger Lucia Mincheva-Nilsson lite skämtsamt.

Intressant för läkemedelsindustrin  Även om resultaten är viktiga av rent grundforskningsmässiga skäl, bland annat för att förstå hur graviditeter fungerar, hoppas hon även på andra tillämpningar. Inom transplantationsmedicinen tror hon att läkemedel med rekombinanta molekyler som stänger av immunförsvaret på samma sätt som moderkakans MIC A och B, borde vara intressanta för läkemedelsindustrin.

För egen del är hon dock mest intresserad av att utforska om de nya fynden kan kopplas till infertilitet.

- Det vore intressant att se om systemet i moderkakan ser annorlunda ut hos kvinnor som ofta drabbas av missfall, eller hos de med endometrios, säger Lucia Mincheva- Nilsson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev