tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Framtidens läkemedel – här är listan

Publicerad: 7 november 2012, 09:15

Cancer står med 30 procent för den största andelen av de nya läkemedlen. Foto: Elin Brander

Dagens Medicin gick igenom vilka nya molekyler och nya vaccin som finns i fas 3 eller under registrering, enligt senast tillgängliga information från respektive företag.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Totalt hittade vi 142 sådana  läkemedelskandidater från 18 av de största och mest tongivande  läkemedelsföretagen. Genomgången gjordes i slutet av september 2012.

Procentsiffran anger hur stor del av läkemedelskandidaterna som finns inom ett visst område

Cancer 30 procent

Här gömmer sig en brokig och stor skara nya läkemedel som utvecklas för att bromsa obotlig cancersjukdom. Det handlar till största del om tyrosinkinashämmare och monoklonala antikroppar som blockerar tillväxtsignaler till tumörceller. Men här finns också andra typer av läkemedel, till exempel cellgiftet vintafolid mot äggstockscancer, och det radioaktiva Alpharadin mot prostatacancer. Två dominerande områden är lungcancer och olika hematologiska sjukdomar.

Vaccin 10 procent

Ur ett globalt folkhälsoperspektiv är Glaxosmithklines nya vaccin mot svår malaria och Sanofis nya vaccin mot denguefeber de hetaste kandidaterna inom detta område. Här finns också nya vaccin som kan ge skydd mot meningokocker grupp B, ett bredare niovalent HPV-vaccin och fyrvalenta vaccin mot säsongsinfluensa med två typer av influensa B-virus.

Metabola sjukdomar 10 procent

Den ökade förekomsten av typ 2-diabetes utgör en lockande marknad för läkemedelsföretagen. Men med undantag för bland annat en räcka nya orala hämmare av glukostransport-proteinet SGLT2 är det få nya angreppssätt på ingång. Det handlar i stället om nya långverkande insuliner och nya varianter av hormonet GLP-1.

Hjärta-kärl 10 procent

I jämförelse med den totalaSjukdomsbördan utgör nu nya läkemedel mot hjärt-kärl-sjukdom en tämligen liten del av företagens utvecklingsportföljer. Ett område där nya angreppssätt ändå prövas är ateroskleros, till exempel hämning av enzymet Lp-Pla2 i plack och hämning av kolesteroltransferproteinet CETP. Ett annat område är hjärtsvikt där Novartis utvärderar en variant av hormonet relaxin och en hämmare av enzymet neprilysin. Flera företag, däribland svenska Sobi, utvecklar också mer långverkande eller mer snabbverkande läkemedel mot blödarsjuka.

Infektion 9 procent

Inflödet av nya antibiotika är inte helt obefintligt – men nästan. Astra Zeneca hoppas till exempel på ceftarolin, en ny typ av cefalosporin mot lunginflammation och mjukdelsinfektioner, i kombination med en ny typ av betalaktamashämmare för att minska bakteriernas motståndskraft. Fältet domineras annars av nya antivirala medel mot hiv och hepatit C.

Övriga sjukdomar 9 procent

Bayers nya läkemedel Eylea (aflibercept) blir en konkurrent till det omdiskuterade Lucentis vid ögonsjukdomen våt makuladegeneration. Här finns också flera nya läkemedel mot sällsynta genetiska sjukdomar som Fabrys sjukdom, Duchennes muskeldystrofi och fragil X-syndrom.

Inflammatoriska sjukdomar 7 procent

Framgången med TNF-hämmarna vid sjukdomar som reumatoid artrit och psoriasis banar väg för ännu fler typer av biologiska läkemedel. Nya måltavlor är till exempel interleukin 17 och det B-cellsaktiverande proteinet baff. Även nya tablettbehandlingar är på gång, till exempel Pfizers tofacitinib mot reumatoid artrit.

Neurologi/smärta 6 procent

Området domineras av nya läkemedel mot multipel skleros, både nya tablettbehandlingar och nya antikroppar. Här finns annars en liten blandning av nya angreppssätt mot bland annat Parkinsons sjukdom, sömnproblem och smärta. Noterbart är att Lilly fortsätter utvärdera antikroppen solanezumab vid alzheimer, trots bakslag i en stor fas 3-studie, samt att Biogen Idecs dexpramiprexol kan bli en ny bromsmedicin mot ALS.

Luftvägar 3 procent

Glaxosmithkline utvecklar flera typer av nya inhalationsläkemedel, bland annat ett långverkande antikolinergikum som kan konkurrera med Boehringer Ingelheims Spiriva och Novartis nyligen godkända Seebri. Roches antikropp lebrikizumab är en helt ny typ av behandling av svår astma.

Kvinnohälsa 3 procent

Det här lilla området utgörs bland annat av nya varianter av p-plåster och spiraler från Bayer. Abbott utvärderar en ny oral antagonist av hormonet GnRH mot bland annat endometriosrelaterad smärta och myom.

Psykiatri 3 procent

Ett stort sjukdomsområde men där idéerna till nya läkemedel är få. Men ett fåtal nya substanser mot främst psykossjukdom är ändå på gång. Det mest intressanta är Roches bitopertin som i en fas 2-studie visat sig minska negativa symtom, mot vilka dagens psykosläkemedel biter i mycket liten utsträckning.

Relaterat material

Cancer störst bland nya läkemedel

Så blir framtidens cancerläkemedel

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev