Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Frän kritik mot förslaget till ny specialistindelning

Publicerad: 17 juni 2002, 12:56

Representanter för flera läkarspecialiteter som riskerar att försvinna i samband med Socialstyrelsens översyn är starkt kritiska till förslaget till ny indelning av medicinska specialiteter.


- Det är patienterna som blir de stora förlorarna, säger Konrád Konrádsson, ordförande i Svensk medicinsk audiologisk förening.  Den arbetsgrupp som leder Socialstyrelsens översyn av de medicinska specialiteterna presenterade nyligen ett första utkast till ny specialistindelning, se Dagens Medicin nr 24/02. Arbetsgruppen föreslår en helt ny struktur med bas-, gren- och tilläggsspecialiteter. De inriktningar som förlorar status som egen specialitet är i stället tänkta att ingå i så kallade profilområden som Läkaresällskapet kan få i uppdrag att definiera.  Men förslaget, som alltså inte är helt klart, möter redan hård kritik från läkare inom de hotade specialiteterna.  - Det går inte att möta behovet av specialistvård om man gör alla läkare till generalister, säger Konrád Konrádsson.  Hittills är det 13 specialiteter som befinner sig i farozonen. Några av dessa är företagshälsovård, skolhälsovård, allergisjukdomar, barn- och ungdomsallergologi, hörselrubbningar, röst- och talrubbningar, smärtlindring och klinisk fysiologi.  Allergologerna blev egen specialitet 1992. Men trots att specialiteten är förhållandevis ung, hävdar företrädarna att det vore ödesdigert om den försvann.  - Allergier är en enormt stor sjukdomsgrupp och allergologerna är nödvändiga för att hålla samman den kliniska kunskapen. De har en helhetssyn som organspecialisterna saknar, säger Monica Arvidsson, sekreterare vid Svensk specialitetsförening för allergisjukdomar.  Får stöd av patientförening  På Svensk medicinsk audiologisk förening resonerar man på liknande sätt. Även om specialiteten har mycket gemensamt med öron, näs och hals när det gäller organen, finns det behov av att utveckla och utvärdera metoder som mer specifikt fokuserar på kommunikation och rehabilitering i samband med handikapp som inte går att bota.  - Specialisterna inom öron, näs och hals behandlar de akuta sjukdomarna. Vi behöver även en specialitet som fokuserar på kommunikation. Ett alternativ, som vi redan presenterat för Socialstyrelsen, är att slå samman talvård och hörselvård, säger Konrád Konrádsson.  Han får stöd från Hörselskadades riksförbund. I en skrivelse till Socialstyrelsen betonar patientföreningen att patienterna kommer att drabbas hårt om audiologernas tvärvetenskapliga kompetens går förlorad.   Att specialiteten skulle få utrymme inom ett så kallat profilområde lugnar inte heller kritikerna.  - Om specialiteten inte är formellt reglerad, är det stor risk att den tappar i kvalitet och tunnas ut. Det blir sannolikt svårare att ställa höga krav på specialistutbildningen, säger Monica Arvidsson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev