lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Friare användning med ny biobankslag

Publicerad: 29 november 2010, 15:26

Friare användning men samtidigt en tydligare hantering av personuppgifter, det är huvuddragen i förslaget till en ny biobankslag.


2008 fick biobanksutredningen regeringens uppdrag att se över den nuvarande biobankslagen. Utgångspunkten är att vävnadsproverna ska finnas till förfogande för vård, behandling och forskning. Samtidigt ska lagen kunna skydda provgivarnas integritet på ett sätt som den nuvarande lagen fått kritik för att inte göra på ett tillfredsställande sätt.

I förslaget till en ny biobankslag vill utredarna vidga lagens tillämpningsområde till att förutom hälso- och sjukvården även gälla forskning, utbildning och läkemedelsframställning.

I samband med detta utvidgade tillämpningsområde för lagen, vill utredarna också införa ett förbud mot att använda vävnadsproverna för brottsutredning.

Däremot föreslås att vävnadsproverna från hälso- och sjukvården ska registreras i Svenska biobanksregistret och därmed bli spårbara.

Vävnadsprover ska kunna lämnas ut för identifiering av avlidna och vid utredning av föräldraskap, skriver utredarna.

De nuvarande begränsningarna när det gäller vilka prover som får lämnas ut tas bort, men provgivarens rätt till självbestämmande ska upprätthållas även efter ett utlämnade.

I dag måste den som tar ett vävnadsprov inhämta samtycke från provgivaren för alla typer av prover. Biobanksutredningen vill förändra skrivningen så att vävnadsprover ska kunna samlas in och bevaras för provgivarens vård och behandling så länge provgivaren inte motsätter sig det. Provgivaren ska informeras och ska ha kvar sin rätt till självbestämmande, ett prov får inte bevaras mot provgivarens vilja, skriver utredarna.

I dag finns ingen reglering av biobankernas personuppgiftsbehandling. Det vill den nya lagen ändra på genom att införa en reglering som klargör för vilka ändamål personuppgifterna får behandlas och vilka uppgifter som får behandlas.

Provgivaren ska också ha rätt att motsätta sig personuppgiftsbehandlingen, utom i de undantagsfall när vävnadsproverna gäller till exempel smittskydd och psykiatrisk tvångsvård, skriver utredarna i sitt betänkande.

Biobankslagen

Ska reglera hur vävnadsprover, med respekt för den enskildes integritet, får samlas in, bevaras och användas.

Läs utredningen:

En ny biobankslag

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev