Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Friare tyglar för Skånes vårdcentraler

Publicerad: 20 februari 2013, 08:09

Skåne och Västra Götaland vill släppa lite på kontrollen över sina vårdcentraler. De ska få bestämma mer själva och bli mer som de privatdrivna.


Region Skåne planerar att ge vårdcentraler inom primärvården större möjligheter att ta egna beslut, utan inblandning från regionens förvaltningar.

– Vi tittar på vilka möjligheter som finns för att ge dem förutsättningar som liknar dem som privatdrivna mottagningar har, säger Michael Sandin (M), ordförande för vårdproduktionsutskottet i Skåne.

Om någon månad ska en utredning vara klar som ger förslag om större eget ekonomiskt ansvar och självbestämmande för vårdcentralerna. Det kan gälla frågor som rör  anställningsvillkor, lönesättning eller beslut om att byta lokaler, utan att ta omvägen via förvaltningen.

Friare tyglar efterlyses även av verksamhetscheferna, visar en revisionsrapport från i höstas. Enligt den tycker 49 procent av cheferna vid regiondrivna vårdcentraler att de begränsas av rutiner, regelverk och andras beslut. Motsvarande siffra bland de privatdrivna mottagningarna är 18 procent.

– Det är en markant skillnad i upplevelsen mellan offentligt och privat. Vi menar att regionen, när de konkurrensutsätter verksamhet, ska se till så att villkoren för de olika driftsformerna är så lika som möjligt, säger Björn Jansson, vd på analysföretaget TJP som gjort revisionsrapporten åt Region Skåne.

Eftersom de offentligt drivna mottagningarna inte får föra över sina ekonomiska resultat år från år, har de inte samma möjlighet till långsiktig planering som privata enheter. Det här gör att de offentliga vårdcentralerna inte har samma ekonomiska möjligheter, enligt Björn Jansson.

Rapporten föreslår därför att vårdcentralerna ska få göra egna balansräkningar och att regionen – på försök – ska låta några enheter drivas som så kallade intraprenader, där de får större befogenheter att styra och ta ansvar.

Rena bolagiseringar av vårdenheter är också en idé som diskuteras.

– Regionen ska i så fall äga bolaget men driften vara mer fristående. Hur detta ska se ut är något som vi måste titta närmare på, säger Michael Sandin.

Benny Ståhlberg, primärvårdschef i Region Skåne, ser fram emot utredningen.

– Regelverket upplevs i dag som stelbent och det finns en önskan om större flexibilitet. Det innebär att regionen måste släppa lite på kontrollen, säger han.

Benny Ståhlberg inser samtidigt att en större frihet för vårdcentralerna kan ha sina risker.

– Det här är en balansgång.

Regionen kan ju inte släppa ifrån sig för mycket ansvar. Den ska stå för stabilitet och försäkra att alla har samma möjligheter till vård på lika villkor, säger han.

Även i Västra Götaland pågår en utredning som syftar till att, som politikerna säger, ”förbättra primärvårdens konkurrensvillkor”.

– Utredningen handlar om vilka frihetsgrader som våra konkurrensutsatta verksamheter ska ha.

Till exempel om de ska få behålla hela eller delar av det kapital som de upparbetar eller hur investeringarna ska hanteras, berättar Bijan Zainali, politisk sekreterare för socialdemokraterna i  Västra Götaland.

Utredningen tittar även på regelverket för vårdcentralernas upphandlingar, lönepolicy, utbildningsuppdrag och samverkans- och utvecklingsarbete.

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News