lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Frikort för läkemedel dyra för landstingen

Publicerad: 6 september 2005, 13:05

Drygt en miljon frikort för inköp av läkemedel utfärdas iSverige varje år. Och de som får korten är storkonsumenter. Personer med frikort står för 65 procent av landstingens totala kostnader för receptbelagda läkemedel.


Det visar en sammanställning av uppgifter om frikort för läkemedel som Dagens Medicin har gjort, utifrån material från Apoteket AB och Läkemedelsindustriföreningen, Lif.

Antalet utfärdade frikort har ökat långsamt sedan 1999, då högkostnadsskyddet höjdes från 1 300 till 1 800 kronor. Högkostnadsskyddet gäller för de allra flesta receptbelagda läkemedel och även för vissa förbrukningsartiklar.

1999 utfärdades 975 000 frikort. Året därpå hade antalet ökat till 1035000 frikort och har sedan dess legat stadigt över en miljon om året. År 2002 var ett rekordår, då 1152000 frikort skrevs ut. Förra året hade antalet minskat något - 1107000 kort utfärdades då.  Systemet med frikort innebär att den som kommer upp i sammanlagda egenavgifter på 1 800 kronor får ta ut läkemedel utan någon kostnad resten av tolvmånadersperioden, räknat från första inköpet. Statistiken visar att det är ett ökande antal frikort som gäller mer än 240 dagar. År 2000 var det 274 000 frikort som gällde i 241 dagar eller mer. 2004 hade frikort av den typen ökat till 309 000.

Det innebär att nästan ett av tre frikort ger innehavaren rätt till kostnadsfria uttag under minst två tredjedelar av året.  Kostnaden för de läkemedlen täcks då helt av läkemedelsförmånen, det vill säga det subventionssystem för läkemedel och andra produkter som förskrivs inom den öppna vården. Det är alltså landstingen som betalar apoteken för läkemedlen som kunderna hämtar ut med frikort - och staten som i slutändan ersätter landstingen för de läkemedelskostnaderna.

Tar ut läkemedel de inte behöver  Det finns mycket som tyder på att frikort inom sjukvården ökar användandet av hälso- och sjukvård, se bland annat Dagens Medicin nr 44/03. Hur frikort för läkemedel påverkar läkemedelsförbrukningen finns det inte så mycket kunskap om.   Enligt statistik från Socialstyrelsen stod frikorten under 2004 för 65procent av den totala läkemedelsförmånen räknat enbart på receptbelagda läkemedel. Under första halvåret i år var situationen densamma. Läkemedelsförmånen för enbart läkemedel var på totalt 8,56 miljarder kronor och av denna stod frikorten för 5,58 miljarder, alltså 65 procent.

Det kan alltså vara så att de som har frikort "stimuleras" att gå till läkare och begära att få läkemedel utskrivna eller att de tar ut nya omgångar av redan utskrivna mediciner, fastän dessa kanske inte behövs.

- Det man har sett är att frikort som är på väg att gå ut ökar uttagen av receptbelagda läkemedel. Teorin är att apotekskunderna vill utnyttja gratisperioden så länge som det är möjligt, säger Pontus Johansson, ekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Handlar mer i slutet av perioden  En av de få studier som gjorts kring detta utfördes i samband med Olof Edhags utredning om den nya läkemedelsförmånen som var klar 2000. Där konstaterar man att apotekskunderna handlade något mer när de var i slutet av sin tolvmånadersperiod.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev