Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Friska äldre mår sämre av att sluta röra på sig

Publicerad: 10 juni 2003, 08:18

Minskad aktivitet är inte en ofarlig del av åldrandet. Det är snarare en markör för kommande funktionsnedsättning. Det anser en grupp forskare från Yale University School of Medicine, USA.


Studien, som presenteras i tidskriften Archives of Internal Medicine, har utvärderat sambandet mellan minskad förekomst av fysisk aktivitet och risken för funktionsnedsättning.  I studien ingick 680 personer över 70 år. De  delades in i tre grupper, efter en bedömning av deras risk att av andra orsaker drabbas av en funktionsnedsättning och därför få svårt att klara städning, tvätt och andra dagliga aktiviteter, ADL. Deltagarna följdes sedan varje månad under ett och ett halvt år.  Resultaten visar att funktionsnedsättningen i genomsnitt ökade 11,2 procent för varje månad som deltagarna uppgav att de hade minskat sin fysiska aktivitet.  De var de friskaste åldringarna som påverkades mest negativt. De deltagare som vid studiens inledning bedömdes löpa minst risk att drabbas av fysisk funktionsnedsättning, hade 18,7 procent ökad risk att drabbas av funktionsnedsättning för varje månad med minskad aktivitet. I gruppen med måttlig risk bedömdes motsvarande riskökning vara 7,5 procent och bland dem med störst risk fanns inget signifikant samband alls.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev