Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Fritt testosteron skyddade äldre män mot ateroskleros

Publicerad: 20 April 2004, 08:04

Hos äldre män med de högsta halterna av fritt testosteron fortskred den aterosklerotiska processen långsammare än hos män med lägre halter. Höga nivåer av fritt östradiol innebar en trend mot accelererad ateroskleros. Det framgår av en nederländsk studie i tidskriften Circulation.


Mängden könshormoner antas påverka risken för ateroskleros och därmed i förlängningen hjärt-kärlsjukdom hos män. Tidigare forskning har visat att det manliga könshormonet testosteron antas påverka en rad riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom som diabetes, fetma, högt blodtryck och avvikande blodfettnivåer. Manliga könshormoner har även visat sig kunna påverka kärlväggen i kransartärer, aorta och brakialartärer. Receptorer för manligt könshormon har dessutom påvisats i dessa blodkärl hos människor.  För att undersöka effekten av könshormon på aterosklerosen gjorde forskare från bland annat Julius Center for Health Sciences and Primary Care, University Medical Center Utrecht, Nederländerna, en studie på 195 äldre män som levde i sina egna hem. Vid en första undersökning 1996 var männen 73-91 år gamla; medelåldern var 77,2 år. Uppföljande undersökningar utfördes år 2000.  Hur ateroskleros utvecklades hos männen bedömdes genom ultraljudsmätningar av hur intima-mediaskiktet i halspulsådern, karotis, förtjockades.  Det fanns ett samband mellan ökande halt fritt testosteron i serum och minskad förtjockningtillväxt i karotis. Hos den tredjedel av männen som hade de lägsta halterna fritt testosteron, upp till 0,0275 nanomol per liter, var förtjockningen av intima-mediaskiktet i karotis 0,10 millimeter per år. Hos den tredjedel som hade de högsta halterna fritt testosteron, 0,0357-0,0727 nanomol per liter, var den årliga tillväxten av intima-media tio gånger mindre, 0,01 millimeter per år.  För fritt cirkulerande östradiol, fanns ett på gränsen till signifikant samband mellan höga halter och ökad tillväxt i karotis intima-mediaskikt.  Dessa samband kvarstod efter korrigering av data för andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.  Tidigare studier har pekat på att testosteron skulle ha en indirekt effekt på aterosklerosen via påverkan på andra riskfaktorer. Forskarna bakom den nederländska studien konstaterar att deras studie talar mot den hypotesen. Deras studie antyder snarare att fritt testosteron har en direkt positiv inverkan, och fritt östradiol en direkt negativ påverkan på ateroskleros hos äldre män.  För att klargöra om det finns orsakssamband mellan könshormoner och ateroskleros behövs randomiserade studier, skriver forskarna.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev