Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Frukt och grönt kopplades till ett minskat blodtryck

Publicerad: 10 juni 2002, 14:52

Ett högt intag av frukt och grönsaker kan sannolikt minska blodtrycket och därmed även förekomsten av hjärt-kärlsjukdom. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Lancet.


Tidigare studier har visat att ett högt intag av frukt och grönsaker är kopplat till en minskad risk att drabbas av cancer och hjärt-kärlsjukdom.  Därför utförde forskarna som bland annat arbetar vid University of Oxford, Storbritannien, en studie för att undersöka långtidseffekterna av detta intag när det gäller förekomsten av antioxidanter i blodet samt påverkan av blodtrycket bland 690 studiedeltagare.  Samtliga deltagare i studien var friska sedan tidigare och de var i åldrarna 25 till 64 år. Deltagarna ingick i ett sex månader långt program för att öka intaget av frukt och grönsaker. Totalt skulle deltagarna äta fem portioner frukt och grönsaker per dag. Det självrapporterade intaget av frukt och grönsaker ökade med 1,4 portioner bland deltagarna, jämfört med 0,1 portioner bland kontrollgruppen under studieperioden.  Studien visar att koncentrationerna av bland annat alfakaroten, betakaroten, lutein och C-vitamin ökade mer i den grupp som deltog i programmet, jämfört med en kontrollgrupp. Grupperna skilde sig dock inte åt när det gäller kolesterolhalter i blodet.  När det gäller växternas påverkan på blodtrycket fann forskarna att blotrycket sjönk i högre grad bland dem som deltog i programmet, jämfört med kontrollgruppen.   Studien visar att det systoliska blodtrycket i genomsnitt sjönk 4 mmHg mer i den grupp som deltog i programmet, jämfört med kontrollgruppen. När det gäller minskningen av det diastoliska blodtrycket var den genomsnittliga skillnaden 1,5 mmHg mellan de båda grupperna.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev