Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Fruktjuice minskar risken för Alzheimer

Publicerad: 31 augusti 2006, 07:24

Tre glas juice i veckan kan minska risken att drabbas av Alzheimers sjukdom, enligt en amerikansk studie i dagens nummer av American Journal of Medicine.


I frukt- och grönsaksskal finns en grupp ämnen som kallas polyfenoler. De har antioxiderande egenskaper och kan enligt de amerikanska forskarna vara förklaringen till den minskade förekomsten av Alzheimers sjukdom som de kunde se bland juicedrickare.

Forskargruppen, under ledning av Qi Dai vid Vanderbilt University School of Medicine i Tennessee, valde att närma sig sjukdomen via invandrade japaner. Alzheimers sjukdom är nämligen ovanlig i Japan, men hos japaner som flyttat till USA är den i stort sett lika vanligt förekommande som bland infödda amerikaner.

Något i miljön tycks alltså spela en viktig roll hos dessa personer, och de är därför intressanta att studera.

Närmare 2 000 invandrade japaner, över 65 år, deltog i studien. De följdes under tio år, mellan 1992 och 2001. Forskarna kartlade deras kost-, motions- och levnadsvanor, samt en mängd andra betydelsefulla parametrar.

Deltagarnas kognitiva funktioner skattades på en hundragradig skala, vilket sedan upprepades vartannat år under hela studien. Ingen av deltagarna visade tecken på demens när försöket inleddes. Men under studiens gång drabbades 81 personer av Alzheimers sjukdom.

När forskarna gick igenom sitt material såg de att risken för Alzheimers sjukdom var 76 procent lägre bland de personer som drack juice minst tre gånger i veckan, jämfört med dem som nöjde sig med något enstaka glas juice per vecka.

En rimlig invändning är att juicedrickare kanske lever ett hälsosamt liv över huvud taget. Men sambanden kvarstod även sedan forskarna korrigerat för fysisk aktivitet, rökning, utbildningsnivå och ett antal andra kända riskfaktorer.

Ungefär 20 procent av de personer forskarna studerade bar på en känd genetisk riskfaktor, apoE4. Hos dem var den skyddande effekten av mycket juicedrickande ännu tydligare.

Forskarna har inte undersökt vilket ämne i juicen som har den skyddande effekten. Enligt vissa teorier kan antioxiderande vitaminer som c-vitamin, e-vitamin och betakaroten minska risken att få Alzheimers sjukdom. Men Qi Dai och hans kolleger kunde inte se ett sådant samband. De pekar i stället ut en annan typ av antioxiderande ämnen, polyfenoler, som förekommer rikligt i frukt- och grönsaksjuice.

- I djurstudier och cellkultur har man sett att polyfenoler i juice skyddar nervceller mycket bättre än antioxiderande vitaminer. Så nu går vi vidare och tittar mer noggrant på halten av polyfenoler i blodet, säger Qi Dai i ett pressmeddelande.

Bengt Winblad, professor i geriatrik vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, tycker att studien är spännande. Men han är inte helt övertygad om att juicen är enda förklaringen till forskarnas fynd:

- Det är en bra studie. Men resultaten kan nog ändå bero på att de som dricker mycket juice också lever ett mer hälsosamt liv. Det får framtida studier visa. Fast jag tror på att rätt föda, framför allt från medelåldern och framåt, kan minska risken för demens. Men tabletter och kosttillskott har ingen effekt alls, det har man sett i en massa studier.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News