torsdag28 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Fuskanmäld professor slår tillbaka

Publicerad: 27 september 2007, 11:34

Företaget Hammercap Medical har anmält Roger Henriksson, professor och överläkare i onkologi vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, för misstänkt oredlighet i forskning.


Roger Henriksson hävdar att orsaken till anmälan är att den aktuella studien inte visade de resultat som företaget önskade, se även Dagens Medicin nr 38/07.

– Det finns ingenting att dölja från vår sida sett, säger han.

Anmälan från företaget Hammercap Medical, som tidigare hette Studsvik Medical, gäller en studie av en möjlig behandling mot glioblastom, en svår form av hjärntumör. Behandlingen kallas BNCT, boron neutron capture ­therapy, och studien var en så kallad fas 2-studie som inleddes 1999 och slutfördes 2003.

Arbetet med studien utfördes i huvudsak av en grupp forskare inom Nationella planeringsgruppen för behandling av CNS-tumörer, det vill säga tumörer i hjärna och ryggmärg, där Roger Henriksson är ordförande. Enligt anmälan från Hammercap Medical har studiegruppen inte rapporterat korrekta resultat från undersökningen. Företaget anser också att Roger Henriksson inte redovisat intressekonflikter och är kritiskt till att resultaten från studien ännu inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift.

Tillbakavisar anklagelserna
Roger Henriksson till­baka­visar alla anklagelser och anser att orsaken till anmälan är att Hammer­cap Medical önskade att studien skulle visa att BNCT-behandlingen ledde till bättre överlevnad för patienter med glio­blastom. Detta har enligt honom inte kunnat visas i någon studie, inte heller i den som han ledde.

- Det finns starka ekonomiska intressen i detta, säger han.

Kurt Sköld, som är vd för Hammercap Medical, förklarar att det finns ekonomiska intressen i den meningen att företagets överlevnad hänger på att studien blir klar.

– Vi blir tvungna att lägga ner verksamheten om vi inte får studien publicerad, säger han.
Enligt Kurt Sköld har företaget en mängd vetenskapliga invändningar mot studien, som han önskar att någon oberoende instans ska granska.

– Det är med stor vånda vi gör detta, men vi tror att våra argument håller.

Medförfattarna inte eniga
Roger Henriksson hävdar att Hammercap Medicals anmälan är full av missförstånd och fel­aktig­heter och anser inte att några felaktigheter i studie­upplägget har gjorts.

– Jag förstår Kurt Skölds besvikelse. Men jag har inte alls någon förståelse för att man försöker misskreditera Nationella planeringsgruppen eller mig, säger Roger Henriksson.

Han påpekar att för honom är patientsäkerheten det viktiga och att behandlingar som är ineffektiva eller har biverkningar inte ska användas. Men han menar också att BNCT-metoden i grunden är värd att studera vidare.

Resultaten från studien ställdes samman till en artikel som accepterades av en tidskrift, men sedan drogs tillbaka. Hammer­cap Medi­cal anser att det berodde på att den skickats in utan att alla medförfattare var eniga om detta.

Enligt Roger Henriksson var orsaken i stället att en av med­författarna, som enligt honom är nära knuten till Studsvik, i ett mycket sent stadium inte längre ville stå kvar med sitt namn.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev