Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Fysiker utvecklade stråldosberäkningar för handdatorer

Publicerad: 22 augusti 2002, 10:35

På onkologiska kliniken i Lund har en grupp datorintresserade sjukhusfysiker utvecklat ett eget program för att beräkna de stråldoser som ges till cancerpatienter. Beräkningarna görs i handdatorer, och via ett trådlöst nätverk uppdateras systemet automatiskt med aktuell information om patienterna.S


jukhusfysikerna Stefan Johnsson, Crister Ceberg och Per Wendel vid onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund började utveckla dosberäkningsprogrammet utanför arbetstid.   - Det började som ett fritidsintresse, eftersom flera av sjukhusfysikerna som jobbar här är datorintresserade. Men när våra chefer upptäckte de möjligheter som fanns att använda programmet kliniskt fick vi fortsätta utvecklingen på arbetstid, berättar Stefan Johnsson.  Det slutade med att de belönades med sjukhusets eget kvalitetspris. Nu doktorerar Stefan Johnsson på det mobila kvalitetssystemet, vars uppgift är att kontrollera den stråldos som patienter får vid strålbehandling av en tumör.  Att beräkna den stråldos som en cancerpatient ska ges är en komplicerad procedur som kan ge upphov till ett antal tänkbara fel.   Beräkningen sker i flera steg, se även faktaruta nedan. Först kartlägger man tumörområdet med datortomografi.   Det ordinarie dosplaneringssystemet, kopplat till strålkanonen, räknar därefter ut stråldoser för ett antal olika strålbehandlingsalternativ. Utifrån dessa förslag bestämmer röntgenläkaren i samråd med sjukhusfysikern vilket behandlingsalternativ man ska välja för den aktuella tumören, beroende på tumörens storlek och placering, patientens tillstånd med mera.   Dosen får variera högst 5 procent från beräknat värde för att inte anses kunna medföra risk för komplikationer - eller att tumören inte slås ut på avsett sätt.  Enligt Strålskyddsinstitutets föreskrifter ska parametrar som är av betydelse för behandlingen, exempelvis stråldosen, om möjligt kontrolleras med två av varandra oberoende metoder.   Hittills har man i praktiken löst detta genom att två olika personer har fått beräkna vilken stråldos som man ska ge patienten.   - Men eftersom man har utgått från samma basdata och använt samma beräkningsalgoritm så kan man knappast kalla det för en "oberoende metod". Det var därför vi började undersöka om vi kunde ta fram en egen algoritm, berättar Stefan Johnsson.  Resultatet blev programmet HandCalc.  - Vi diskuterade om vi skulle försöka göra en kommersiell produkt av programmet, men vi kom fram till att det skulle ta för mycket tid i anspråk. Programmet är anpassat för utrustningen här på sjukhuset och måste ändras för att fungera på andra ställen.  HandCalc har använts på kliniken sedan 1998 och är lokalt installerat i ett antal handdatorer. Men enligt Stefan Johnsson är det först nu som man kommer att använda programmet på ett optimalt sätt.   Det beror på att man installerat ett trådlöst nätverk, och att beräkningsprogrammet ligger på en terminalserver i stället för i handdatorerna.   Detta innebär att sjukhusfysikerna alltid får tillgång till de senaste patientuppgifterna när de synkroniserar sina handdatorer mot nätverket, som än så länge består av fem basstationer.  - När vi ansluter handdatorn till nätverket laddar den ned information från en databas som innehåller alla strålbehandlingsdata för patienterna. Om exempelvis en läkare varit inne och gjort en sen ändring av patientens stråldos i databasen så får vi med den nu, vilket vi inte fick tidigare.  Arbetet går vidare med att förfina och utveckla tillämpningar för handdatorerna, som exempelvis nedladdning av bilder från datortomografi (dt), magnetkamera (mr) och positronemissionstomografi (PET) direkt i datorn, felsökningsprogram som ger tillgång till strålkanonernas loggfiler, intranät som är speciellt anpassat för handdatorns storlek, med mera.   Stefan Johnsson och hans kollegor i Lund har utvecklat ett halvdussin andra program som de använder i sitt dagliga arbete, bland annat ett som kopplas till kalendern i Microsoft Outlook. På så sätt kan de få hela dagens program nedladdat i handdatorn och kan se vilka patienter som ska behandlas i de olika strålmaskinerna.  De har även skissat på en framtida "elektronisk patientmapp", där man samlar all information om patienten i en webbliknande miljö.

Benny Andersson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev