Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Fysisk träning bra vid hjärtsvikt

Publicerad: 25 mars 2002, 12:24

Inget är så effektivt vid hjärtsvikt som fysisk träning. Antalet dödsfall och sjukhusinläggningar minskar signifikant. Ändå är det svårt att dra helt säkra slutsatser om träningens effekt. Det konstaterar SBU Alert i en rapport som publiceras i dag, tisdag.


Genom att promenera eller cykla ett par, tre gånger i veckan kan patienter som lider av hjärtsvikt förbättra sin livskvalitet markant. Den fysiska prestationsförmågan ökar och patienterna mår bättre. Risken för hjärtkomplikationer och förtida död minskar, även om den slutsatsen är mer osäker.  Det visar den genomgång av alla de kontrollerade studier som finns på området och som vägts samman av SBU Alert, den avdelning inom Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, som tidigt bedömer risker, nytta och kostnader av nya medicinska behandlingar.  I fyra studier undersöktes hur träningen påverkade hjärtats pumpförmåga och den vänstra kammarens utvidgning, något som bland annat mäts som ejektionsfraktionen, EF. I den största studien, med 39 patienter, ökade EF i genomsnitt från 0,35 till 0,39 efter sex månaders träning. I en annan studie, med färre patienter, ökade EF från 0,36 till 0,40. I kontrollgrupperna såg man ingen förändring alls.  Inga signifikanta skillnader fanns  De som tränade kunde också bromsa hjärtats utvidgning, mätt som den endodiastoliska volymen, EDV, medan den ökade hos kontrollgrupperna. Men i de två andra studierna fanns inga statistiskt signifikanta skillnader.  - Man behöver ett större antal patienter samt längre uppföljningsperiod för att bekräfta de uppmuntrande iakttagelserna, säger André Biskop, kardiolog vid Leningrads läns kardiologiska sjukhus i S:t Petersburg i Ryssland, som är medicinskt sakkunnig i SBU Alerts bedömning.  Fysisk träning tycks också ha positiv effekt på risken för hjärthändelser och dödlighet. I en studie fick 99 patienter träna i 14 månader, sedan följdes de upp i drygt tre år. I träningsgruppen fann man signifikant färre dödsfall och färre sjukhusinläggningar, jämfört med dem som inte tränade.  Men träningen kombinerades med en noggrann medicinsk observation. Därför kan resultaten inte enbart hänföras till den fysiska träningen, konstaterar SBU Alert - utan snarare till en kombination av träning och noggrann medicinsk observation. Myndighetens slutsats blir därför att fysisk träning kan ha en positiv effekt på "kardiella händelser och dödlighet".  I samband med träningspassen kunde man inte notera ett enda fall av mer allvarliga komplikationer.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev