Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Gemensamma kurser för alla inom företagsvården

Publicerad: 10 juni 2003, 08:16

Arbetslivsinstitutet vill ersätta dagens utbildningar inom företagshälsovård med en ny basutbildning där läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster läser flera kurser gemensamt.


. Vi vill utnyttja resurserna bättre och utbilda fler, säger Allan Toomingas, utredare på Arbetslivsinstitutet.  Köerna till Arbetslivsinstitutets utbildningar inom företagshälsovård har länge varit långa. Samtidigt är bristen på läkare och sjuksköterskor inom företagshälsovården stor. Enligt en rapport från Statskontoret skulle det behövas 85 nyexaminerade företagsläkare och lika många företagssköterskor per år. För närvarande utbildas ungefär 45 läkare och 50 sjuksköterskor per år. Dessutom utbildas 60 sjukgymnaster och arbetsterapeuter, 30 beteendevetare och 14 arbetsmiljöinspektörer per år.  - Efterfrågan på de här utbildningarna ökar och motsvarar inte utbudet. Samtidigt har också uppdraget för företagshälsovården förändrats en hel del, säger Allan Toomingas.  Företagssköterskorna positiva  För att möta utbildningsbehovet och förändringarna ute i verksamheterna har Arbetslivsinstitutet tagit fram ett förslag på en helt ny basutbildning som omfattar alla yrkesgrupper inom företagshälsovården. Istället för att ha helt separata utbildningar ska läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsmiljöingenjörer och beteendevetare läsa flera kurser gemensamt.   Genom att samköra kurserna hoppas Arbetslivsinstitutet kunna utnyttja utbildningsplatserna bättre. Dessutom vill man lägga grunden för ett välutvecklat samarbete mellan de skilda professionerna redan under utbildningen.  - En nackdel med dagens utbildning är att de olika yrkesgrupperna inte får träna på att arbeta i team. Med gemensamma kursmoment ökar kunskaperna om andra kompetensområden och synsätt, säger Allan Toomingas.   Riksföreningen för företagssköterskor välkomnar förslaget. Bland annat håller man med om att gemensamma moment under utbildningen skulle stärka ett välbehövligt teamarbete inom företagshälsovården.  - Trots att det är samma processer som styr vårt arbete har teamarbetet tyvärr luckrats upp under de senaste tio åren. När det gäller till exempel arbetsplatsutredningar och rehabilitering måste vi kunna arbeta tillsammans, säger Berit Bäckström, avgående ordförande i Riksföreningen för företagssköterskor.  Läkarna mer kritiska till förslaget  Läkarna ställer sig betydligt mer kritiska till förslaget.   - Det är väldigt stor skillnad på innehållet i de olika kunskapsfälten. Men även om det finns vissa moment man skulle kunna köra tillsammans är det här inte genomförbart rent praktiskt, säger Johnny Johnsson, ordförande i Svenska företagsläkarföreningen.  Han pekar på att en samordning av vissa kurser skulle innebära att flera professioner behöver vara borta från arbetsplatsen samtidigt. Dessutom menar han att teamarbetet egentligen inte kan tränas under utbildningen eftersom det först är ute på fältet som de olika teamen skapas.  Eftersom Socialstyrelsen föreslagit att företagshälsovård och yrkes- och miljömedicin ska slås ihop till en gemensam specialitet kommer förslaget också olägligt för läkarnas del.  - En sammanslagning skulle innebära att man slipper vara dubbelspecialist för att bli företagsläkare. Men för att täcka behoven de närmaste åren kommer vi även att behöva utbildningarna vid Arbetslivsinstitutet, säger Johnny Johnsson.   Närmast ska förslaget om den nya basutbildningen ut på remiss. Det färdiga förslaget ska presenteras nästa vår och förhoppningen är att utbildningen ska kunna inledas hösten 2005.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev