Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag18.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Gen som avväpnar allergiceller ger naturligt skydd mot hösnuva

Publicerad: 12 April 2002, 07:45

Cirka 8 procent av befolkningen tycks bära på en genuppsättning som skyddar mot allergi. Fyndet, som har gjorts av en grupp Uppsalaforskare, ger nya inblickar i mekanismerna bakom uppkomsten av allergi. På sikt kan det bana väg för en ny typ av allergiläkemedel.


ambandet mellan den aktuella genen och förekomsten av allergi har hittills kartlagts hos närmare 300 personer. Inte någon av de 21 personer som bar på den aktuella genuppsättningen led av de vanligaste formerna av allergi som medieras av IgE-antikroppar, exempelvis hösnuva och pälsdjursallergi.  - Tillsammans med andra resultat leder det oss till slutsatsen att förändringen på något sätt ger bärarna skydd från att bli allergiska, säger Per Venge, professor i klinisk kemi och föreståndare för centrum för astmaforskning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Genförändringen innebär att en aminosyra byts ut i proteinet ECP, eosinophil cationic protein, som tros ha en viktig roll vid allergi. Proteinet lagras i de celler i immunförsvaret som kallas eosinofiler. ECP kan frisättas till omgivningen för att döda andra celler. Detta utnyttjas mot inkräktande organismer vid infektioner, men kan också riktas mot kroppens egna celler vid exempelvis allergier.  - Ännu vet vi inte exakt vilken eller vilka biologiska funktioner som ECP går miste om när aminosyran byts ut. Men troligtvis är förändringen avgörande för dess aktivitet. Kanske innebär den att proteinet mister förmågan att döda andra celler, säger Per Venge.  Redan i början av 70-talet kunde han och hans medarbetare för första gången rena fram ECP från eosinofilerna. Senare upptäckte de att det fanns olika genetiska varianter av proteinet: i en kodande del av ECP-genen har hos vissa personer en bas i DNA-strängen bytts ut, vilket i sin tur medför att en aminosyra byts ut i proteinet.  I studier på bland annat läkarstuderande, har forskarna funnit att 8 procent av befolkningen tycks bära på den förändrade genen på båda kromosomerna i det fjortonde paret. 52 procent har dubbel uppsättning av den oförändrade genen. Resterande 40 procent bär på en av varje genvariant. Forskarna har sett samma fördelning hos 60 personer från Indien.  - När vi lät våra läkarstudenter fylla i en enkät, fann vi att allergi var klart överrepresenterat bland dem som bar på dubbel uppsättning av den "normala" ECP-genen. Men det som var mest anmärkningsvärt var att inga allergiker alls påträffades bland dem som hade dubbel uppsättning av den förändrade genen, säger Per Venge.  Sambandet har hållit i alla undersökningar forskarna har gjort, även i en studie där allergiska astmatiker jämförts med icke-allergiska.  Forskargruppen har även undersökt om observationerna har en koppling till förekomsten av IgE-antikroppar mot de vanligaste allergiframkallande ämnena. Bland de undersökta läkarstudenterna hade 46 stycken sådana antikroppar i blodet och kan därmed sägas vara atopiker. Av dessa hade 29 allergiska symtom. De hade huvudsakligen dubbel uppsättning av den oförändrade genvarianten.  Den förändrade, "skyddande", varianten var starkt överrepresenterad hos de 17 som inte var allergiska. Ingen med dubbel uppsättning av denna variant hade utvecklat allergi.  - Vi tror att det kanske krävs två avgörande faktorer för att utveckla allergi, dels IgE-antikroppar i blodet, dels att man inte är bärare av den förändrade ECP-genen, säger Per Venge.  Om resultaten håller och kan bekräftas i andra studier kan fyndet vara mycket betydelsefullt, tror han.  - Vi är själva mycket fascinerade av upptäckten, och tycker att det nästan låter för bra med en gen som "skyddar" från allergi, säger Per Venge.  I samarbete med Uppsalaföretaget Innoventus Project AB försöker nu han och hans medarbetare utveckla sin upptäckt. Siktet är inställt på att ta fram läkemedel som har ECP som måltavla. Ännu har inga försök gjorts på djur eller människa.  - Tanken är att blockera aktiviteten av ECP hos bärare av den oförändrade genen med läkemedelsmolekyler. Därmed skulle man farmakologiskt försöka åstadkomma samma skyddande effekt som naturen gör genom genförändringen, säger Per Venge.  Studien är preliminärt accepterad för publikation i tidskriften Clinical and Experimental Allergy.

Carl-Magnus Hake

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev