Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag14.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Gener länkar samman låg födelsevikt och diabetes

Publicerad: 15 April 2008, 16:00

En ny svensk tvillingstudie tyder på att det finns en genetisk koppling mellan låg födelsevikt och ökad risk att utveckla typ 2-diabetes senare i livet.


Tidigare forskning har visat på ett samband mellan låg födelsevikt och ökad risk för at utveckla diabetes, men orsakssambanden har varit oklara.

En hypotes är att samma genetiska faktorer kan öka risken för både låg födelsevikt och typ 2-diabetes. Detta har nu undersökts i en studie av Stefan Johansson, överläkare vid neonatalenheten på Karolinska universitetssjukhuset. Resultaten kommer att publiceras inom kort i tidskriften Epidemiology, samt presenteras i den avhandling som Stefan Johansson lägger fram nu på fredag vid Karolinska institutet i Solna.

Totalt ingick 18 230 tvillingar födda mellan 1926 och 1958. Av dessa hade totalt 592 utvecklat typ 2-diabetes.

Det visade sig att ju mindre de vägde vid födseln, desto högre var risken att senare utveckla diabetes. För varje 500 gram som födelsevikten minskade, ökade den relativa risken att insjukna i diabetes med 40 procent, jämfört med personer med normal födelsevikt. Bland dem som vägde 3 500 gram eller mer hade 2,4 procent utvecklat diabetes, medan motsvarande siffra bland dem som hade en födelsevikt under 2 000 gram var mer än dubbels så hög, 5,3 procent.

Forskarna analyserade den genetiska kopplingen mellan typ 2-diabetes och låg födelsevikt genom att jämföra totalt 303 tvillingpar, där den ena tvillingen var frisk och den andra insjuknat i typ 2-diabetes. Det fanns ett tydligt samband mellan låg födelsevikt och ökad typ 2-diabetes bland tvåäggstvillingar, medan någon sådan koppling däremot inte sågs bland enäggstvillingar.

– Resultaten tyder på att vissa individer kan vara genetiskt predisponerade för både låg födelsevikt och typ 2-diabetes, snarare än att den låga födelsevikten ökar risken för diabetes, säger Stefan Johansson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev