Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag19.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Generisk förskrivning ska prövas redan i höst

Publicerad: 2 September 2003, 10:54

Under ett möte nyligen beslutades att Västra Götaland ska bli först ut i landet att pröva generisk förskrivning. Ett pilotprojekt kan starta redan under hösten och förhoppningar finns på att införa generisk förskrivning ihela landet.


Vid ett hemligt möte på Arlanda för ungefär två veckor sedan träffades en nybildad expertgrupp med representanter för Läkemedelsförmånsnämnden, Apoteket, Landstingsförbundet, Socialstyrelsen, Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket och läkemedelskommittéerna. Vid mötet enades gruppen om att genomföra ett pilotprojekt med generisk förskrivning, det vill säga att skriva substansnamnet i stället för ett läkemedels produktnamn på receptet, i Västra Götaland.  - Om pilotprojektet går bra vill vi gärna se ett införande i hela landet, säger Sten Iwarson, ordförande i läkemedelskommittén i Göteborg och mötets ordförande.  Västra Götalandsprojektet väntas omfatta runt fem vårdcentraler och ungefär lika många apotek och ska pågå i mellan tre och sex månader. En utvärdering av vad läkare, apotekspersonal och patienter tyckt om försöket kan enligt planen vara klar under 2004. Ett införande av generisk förskrivning i hela landet kan alltså ske till 2005, enligt Sten Iwarson.  Ett sätt att vässa generikareformen  Björn Beermann, professor och chef för enheten för läkemedelsinformation och läkemedelsanvändning på Läkemedelsverket, ser en mängd juridiska frågetecken innan pilotprojektet kan vara i gång. Till exempel kräver receptföreskriften, som Läkemedelsverket ansvarar för, att läkaren fyller i just ett läkemedelsnamn på receptet.  - Vi väntar nu på att en projektplan ska komma in. Sedan får våra jurister granska den och se om det är möjligt att bevilja dispens från receptföreskriften, säger Björn Beermann, som var med på Arlanda.  Om generisk förskrivning skulle införas i hela landet, räcker det med en översyn av föreskrifter eller krävs en lagändring?  - Det är oklart. Här finns legala aspekter som måste utredas, säger Björn Beermann, som tror att Sten Iwarsons tidsplan är "optimistisk".  Björn Beermann framhåller att det måste finnas ett system som gör det möjligt att i efterhand kontrollera vilket läkemedel en patient har fått.  - Annars går det inte att utreda eventuella biverkningar, säger han.  Enligt expertgruppen är generisk förskrivning ett sätt att vässa generikareformen, som trädde i kraft den 1 oktober i fjol. Sedan dess är det lag på att Apoteket ska byta ut förskrivna läkemedel mot billigaste likvärdiga kopia, förutsatt att läkaren inte motsatt sig det genom att fylla i en särskild ruta på receptet.  Krångliga namn kan förvirra  Syftet med reformen har varit att pressa samhällets kostnader för läkemedel, vilket har fungerat bra, se Dagens Medicin nr 35/03. Delar av reformen har dock fungerat mindre bra. Det gäller till exempel kravet på återrapportering, som innebär att apotekspersonalen måste meddela läkaren om ett förskrivet läkemedel bytts ut mot generika. Läkaren måste sedan föra in vilket läkemedel patienten fick i journalen.  - Det här fungerar inte alls. Vissa läkare får upp till 30 lappar om byten från apoteken bara under några dagar. Då ska de leta upp en icke aktuell journal endast för att föra in det, säger Sten Iwarson.  Om läkaren i stället har möjlighet att välja generisk förskrivning kan apotekspersonalen välja det billigaste alternativet utan att kontakta läkaren efteråt - inget byte har ju gjorts.  Expertgruppen ser fler fördelar. Till exempel tros ifrågasättandet vid apoteksdisken minska om patienten får det som är förskrivet på receptet. Och arbetsfördelningen blir tydligare om läkaren väljer behandling (substans) och farmaceuten väljer produkt (läkemedel).  Bland nackdelarna nämns bland annat att det skulle innebära en omställning för förskrivare och apotek och att långa krångliga namn kan leda till förväxling och förvirring. Och en del produkter saknar generiska namn, alltså substansnamn.  - Vi räknar med att ungefär 70 procent av förskrivningen skulle kunna ske med generiska namn, säger Sten Iwarson, som hämtat siffran från Storbritannien.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev