Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Generisk substitution sparar en halv miljard per år

Publicerad: 11 juli 2003, 09:13

Priserna på läkemedel vars patentskydd har gått ut har minskat med 6 procent som en följd av läkemedelsreformen, som genomfördes den 1 oktober i fjol. Det hävdar Landstingsförbundet, Apoteket AB och Läkemedelsförmånsnämnden i en ny rapport. Enligt en annan rapport kan miljardbelopp sparas på bättre läkemedelsanvändning.


Ett av de viktigaste inslagen i läkemedelsreformen var så kallad generisk substitution. Det innebär att apotekspersonalen, om inte förskrivaren särskilt angivit på receptet att så inte får ske, byter ut ett läkemedel mot den billigaste likvärdiga kopian när en kund lämnar in ett recept.  Enligt rapporten "Utbyte av läkemedel - en uppföljning av de första sex månaderna med den nya reformen" har priserna på läkemedel som saknar patenträtt fallit med 6 procent som en följd av utbytet på apotek.  Utbytet uppges ha två effekter, en direkt kostnadsbesparing som uppstår när ett billigare preparat lämnas ut, samt en indirekt besparing som uppstår till följd av att läkemedelsföretagen sänker sina priser. Enligt rapporten är det den senare effekten som bidrar till den absolut största delen av besparingen, som beräknas till 500 miljoner kronor på årsbasis. Den direkta besparingen uppskattas endast till 30 miljoner kronor. I rapporten betonas att det finns utrymme för ytterligare besparingar, bland annat genom en mer följsam lagerhållning på apoteken.  Under det första halvåret sedan reformen infördes genomförde apoteken knappt 760 000 byten av läkemedel, med en genomsnittlig besparing på 40 kronor. Andelen förskrivare som motsatt sig ett byte har legat på cirka 3 procent under hela den studerade perioden.  Vid ett seminarium på fredagen under Almedalsveckan i Visby presenterade Apoteket AB och Vårdförbundet rapporten "Felaktig och ineffektiv läkemedelsanvändning kostar tio miljarder varje år!". I rapporten hävdas att samhället i praktiken får betala en stor del av läkemedlen två gånger, dels när de hämtas ut från apoteken, dels när människor blir sjuka av att de använder läkemedlen felaktigt. För att förbättra läkemedelsanvändningen kommer Apoteket AB och Vårdförbundet med tre förslag:  - Ökade satsningar på utbildning i läkemedelsfrågor för vårdpersonal i landsting och kommuner.  - Mer samarbete mellan vårdpersonal och apotekspersonal.  - Den enskilde patienten måste ges bättre kunskap om sin egen hälsa och den vård som hon eller han får.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev