Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Genmodifierat förkylningsvirus jagar ifatt prostatacancerceller

Publicerad: 22 november 2007, 12:21

FORSKNING Men hjälp av ett modifierat förkylningsvirus hoppas svenska forskare kunna spåra upp och döda prostatacancerceller – och på så sätt minska återfallsrisken. Nästa år görs den första kliniska studien.


När en man opererar bort sin prostata på grund av cancer är förhoppningen att behandlingen ska vara botande. Men risken för återfall beräknas vara mellan 35 och 40 procent. Det beror på att ett litet antal tumörceller obemärkt spridit sig utanför prostatakörteln.

Ett svenskt forskarlag hoppas att ett genmodifierat virus ska kunna minska återfallsfrekvensen hos prostatacancerpatienter.

– Tanken är att viruset ska jaga ifatt de tumörceller som finns kvar, säger docent Magnus Essand på Rudbeck­laboratoriet vid Uppsala universitet.

Idén att använda sig av virus för att behandla sjukdomar är inte ny. Redan i början av 1900-talet började forskare använda sig av virusens förmåga att ta sig in i celler och döda dem. Men det var inte förrän gentekniken utvecklades som det blev möjligt att bygga specifika virus.

Det svenska forskarlaget har tagit fram ett prostataspecifikt adenovirus som tar sig in i cellen och förökar sig - vilket gör att cellen till slut spricker och dör.

Viruset är ett adenovirus, ett vanligt förkylningsvirus som normalt kan föröka sig, replikeras, i alla celltyper.

Det Uppsalaforskarna har gjort är att plocka bort en gensekvens ur virusets DNA, en så kallad promotor som styr bildandet av proteiner som behövs för virusreplikationen.

I stället har de satt in en promotor som bara är verksam i prostataceller och som normalt styr produktionen av bland annat PSA, prostataspecifikt antigen.

Detta gör att viruset bara kan föröka sig i prostataceller.  

Flera studier på möss som injicerats med tumörceller och sedan behandlats med virus, visar att behandlingen gör det möjligt att få kontroll över en tumör och bromsa tillväxten.

Redan nästa år hoppas Magnus Essand att den första toxicitetsstudien med patienter ska ha kommit igång. Den görs i samarbete mellan Akademiska sjukhuset i Uppsala och Erasmusuniversitetet i Rotterdam. Patienterna ska behandlas med viruset tre veckor innan den planerade operationen. Den bortopererade körteln ska sedan undersökas för att se om viruset haft någon effekt.

Sedan förra året finns ett specifikt adenovirus registrerat som läkemedel i Kina som används för att behandla cancer i hals- och nackregionen. Även i USA har det gjorts kliniska försök med liknande virus.

– Men vi hoppas bli först i Europa med att använda ett replikerande adenovirus i kliniska försök.
Till en början är behandlingen tänkt att prövas som ett komplement i de fall där patienterna ska operera bort sin prostatakörtel.

– Vi hoppas på färre återfall i den gruppen. Men det kommer att ta många år innan vi får svar på den frågan eftersom prostatacancer ofta växer långsamt, säger Magnus Essand.

Set Mattsson

Forskare

Namn: Magnus Essand (bilden), Angelika Danielsson, Wing-Shing Cheng, Chris Bangma.
Projekt: GIANT – Genterapi: ett integrerat synsätt på cancerbehandling.
Finansiering: Vetenskapsrådet, Cancerfonden och EU.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News