Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Genterapi fungerade på längre sikt mot hemofili B

Publicerad: 28 november 2014, 10:00

En enda dos av ett nytt genterapiläkemedel gjorde att fyra av sju blödarsjuka patienter kunde upphöra med vanlig profylaxbehandling. Det rapporterar brittiska forskare i tidskriften New England Journal of Medicine.


– Det här mycket lovande och spännande resultat. Många  patienter skulle uppskatta att slippa ta sina sprutor. Men forskningen  befinner sig ännu i tidigt skede och det behövs mycket mer data,  framförallt på säkerheten, innan detta skulle vara aktuellt att införa i  Sverige.

Det säger Erik Berntorp, professor och överläkare vid koagulationscentrum på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Den nya studien är delvis en uppföljning av tidigare  data som publicerades för tre år sedan, se länk här intill. Då visade forskarna att sex  patienter med svår hemofili B fick mindre blödningsrisk under 6 till 16  månader efter en enstaka infusion av genterapiläkemedel.

Nu har patienterna följts under längre tid och ytterligare fyra deltagare har tagits med i studien.

Forskarna konstaterar att effekten har bestått. Av de  sju patienter som stod på vanlig profylaxbehandling innan studien  startade kunde alltså fyra helt upphöra med denna och har inte behövt  nytt profylax under upp till tre års uppföljning.

Av övriga patienter kunde de flesta glesa ut  profylaxinjektionerna. Baserat på aktuella priser i USA, skulle totalt  nästan 49 miljoner kronor ha sparats under studiens gång. Men forskarna  poängterar att de inte kunnat beräkna kostnaden för den experimentella  behandlingen.

– Om genterapin blir tillgänglig i framtiden skulle den  kunna passa bra i de delar av världen där de flesta blödarsjuka  patienter saknar behandling. I Sverige och i den rika delen av världen  har vi idag en mycket välfungerande och säker behandling. Det  behövs  därför mycket bra data om den ska ersättas, säger Erik Berntorp.

Vid hemofili typ B saknar patienter koagulationsfaktor  IX i blodet. För att undvika blödningar behöver patienterna därför  regelbundet ta injektioner med koagulationsfaktorn.

Med den aktuella genterapin återfår kroppen i stället en  förmåga att tillverka faktor IX. Forskarna har använt sig av en så  kallad adenovirusassocierad vektor som bär på en faktor IX-kodande  DNA-bit. Viruspartiklarna sprutas in blodet och infekterar sedan levern,  där levercellerna börjar tillverka nytt faktor IX.

Erik Berntorp påpekar dock att de nivåer av faktor IX  som uppnåddes i studien inte helt räcker till för att patienter ska vara  skyddade från ökad blödningsrisk vid idrott och operationer.

– Därför kan de behöva injicera extradoser av faktor IX, säger han.

Vidare anser Erik Berntorp att genterapi bara skulle kunna vara lämplig hos patienter som först prövat konventionell profylaxbehandling och inte fått så kallade inhibitoriska antikroppar på grund av behandlingen.

– Hos vissa patienter kan sådana antikroppar vara ett särskilt stort problem och då måste man kunna avbryta tillförseln av faktor IX, vilket inte går vid genterapi, säger Erik Berntorp.

Ytterligare ett problem med behandlingen är att  tillverkningsprocessen är mycket tidsödande. Sex månaders arbete krävdes  för att tillverka tillräckligt med virus för att behandla de tio  patienterna i studien, rapporterar Reuters.

Forskarna hoppas nu att läkemedelsindustrin kan få upp ögonen för behandlingen och därmed investera i bättre produktionsmetoder.

Läs abstract:

Amit Nathwani med flera. Long-Term Safety and Efficacy of Factor IX Gene Therapy in Hemophilia B. New England Journal of Medicine 2014; 371: 1994–2004.DOI: 10.1056/NEJMoa1407309

Relaterat material

Nytt svenskt medel mot blödarsjuka når klinikerna

Lovande resultat för genterapi vid blödarsjuka

Preventiv behandling av blödarsjuka får godkänt

Ingen skillnad i motståndskraft mot hemofilibehandling

Svenskar visar mekanismen bakom svår blodsjukdom

Fysisk aktivitet för blödarsjuka

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev