Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Glitazoner kopplas än en gång till risk för hjärtsvikt

Publicerad: 28 september 2007, 12:08

Diabetespatienter som behandlas med glitazoner löper förhöjd risk att drabbas av hjärtsvikt, enligt en ny metaanalys. Samtidigt konstateras att läkemedlen inte är kopplade till förhöjd risk att dö i hjärtsjukdom.


De senaste månaderna har det rasat en kontrovers huruvida diabetesläkemedel av typen glitazoner ger ökad risk för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och hjärtrelaterad död.

Kontroversen bröt ut då två amerikanska forskare i våras publicerade en metaanalys i New England Journal of Medicine, där de konstaterade att ett av de aktuella läkemedlen, rosiglitazon (Avandia) var kopplat till ökad risk för hjärtinfarkt. Forskarna fann också ett nästan signifikant samband till ökad risk för död i hjärtsjukdom.

I somras publicerades två studier i Journal of the American Medical Association, där rosiglitazon och det andra läkemedlet i den aktuella klassen, pioglitazon (Actos), bägge kopplades till ökad risk för hjärtsvikt. I dessa studier kunde forskarna inte hitta en ökad risk för död i hjärtsjukdom.

I den senaste utgåvan av Lancet har tre forskare vid Lahey Clinical Medical Center i Burlington, Massachusetts, USA, ytterligare undersökt risken för hjärtsvikt bland patienter som behandlas med glitazoner. De har samkört data från sju randomiserade och kontrollerade studier där rosiglitazon och pioglitazon undersökts hos patienter med typ 2-diabetes och förstadium till typ 2-diabetes.

Totalt ingick 20 191 patienter i metanalysen. Patienterna hade en stor variation i riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Forskarna fann att patienter som behandlades med glitazon hade 72 procent ökad risk för att utveckla hjärtsvikt jämfört med kontrollpersoner. De kunde dock inte hitta någon ökad risk för död i hjärt-kärlsjukdom.

Forskarna spekulerar i att hjärtsvikt orsakad av glitazoner, vilket antas bero på vätskeretention, inte är lika farlig som hjärtsvikt orsakad av försämring i hjärtats vänsterkammarfunktion.

Den aktuella studien är kommenterad i tre artiklar, inklusive en ledarartikel, i samma utgåva av Lancet. I ledarartikeln påtalas bland annat att resultat från metaanalyser generellt ska tolkas försiktigt. Ingen av de aktuella studierna som ingått i metaanalyserna har varit designad för att hitta hjärtbiverkningar utan för att mäta blodsockerkontroll.    The Lancet 2007; 370:1129–1136

Relaterat material

Diabetesläkemedel ökar risken för hjärtinfarkt

Myndigheter manar till besinning om rosiglitazon

Fortsatt osäkerhet om rosiglitazon

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News