Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Gnäll och uppsvullen mage avslöjar intolerans mot mjöl

Publicerad: 4 maj 2004, 11:51

Intolerans mot gluten, celiaki, är en lurig sjukdom som kan vara svår att upptäcka. En ny studie visar att man riskerar att leta efter fel symtom hosbarn med misstänkt celiaki. Uppsvälld buk och tunna armar och ben är mer typiska tecken än till exempel diarré.


Ämnen i artikeln:

Celiaki

De välkända symtomen diarré och dålig tillväxt är visserligen vanliga bland små barn med celiaki, men det finns andra mer typiska tecken, som skiljer ut celiaki från andra mag- och tarmproblem. Det konstateras i en studie som Jonas Ludvigsson, läkare vid barnkliniken på Universitetssjukhuset Örebro, har gjort i samarbete med läkare från Östergötland, Småland, Blekinge och Öland.  Glutenintolerans är vanligare i Sverige än i många andra länder. Under 1980-talet ökade antalet små barn som fick celiaki kraftigt, för att minska igen i mitten av 1990-talet.  - Vad som ligger bakom minskningen i antalet fall av celiaki vet vi fortfarande inte helt, säger Jonas Ludvigsson.

Med den nya studien ville man undersöka om symtombilden hos barn med celiaki förändrats efter nedgången i celiakiinsjuknande sedan mitten av 1990-talet.  I undersökningen ingick 79 barn som var högst 2 år gamla, och som fått diagnosen celiaki efter en tunntarmsbiopsi. De jämfördes med 43 barn med andra mag- och tarmproblem, samt en grupp med 65 barn som fick diagnosen celiaki under åren 1985-1989.  Gnäll och trötthet typiska tecken  De tecken man brukar förknippa med celiaki, dålig tillväxt och diarré, var vanliga både i celiakigruppen och i gruppen med andra mag-tarmproblem. Det som skiljde ut celiakibarnen var fyra andra tecken: uppsvälld buk, tunna armar och ben och att barnen var gnälliga och trötta.  - Dessa tecken kan vara bra att känna till. Annars kanske inte celiaki är det man tänker på först när ett barn är gnälligt och trött, säger Jonas Ludvigsson.  Det visade sig också att barnen som fick en celiaki-diagnos på 1980-talet oftare uppgavs ha diarré och dålig tillväxt än vad de nutida celiakibarnen hade.  - Det är viktigt att föra ut de här resultaten i sjukvården, så att man letar efter celiaki även hos små barn med mer diskreta symtom, säger Anneli Ivarsson, barnläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, och ansvarig för det nationella celiakiregistret.  Hennes forskning har visat att förändrade kostrekommendationer för spädbarn är en del av förklaringen till det minskade insjuknandet i celiaki. Uppgången sammanföll med en rekommendation om att vänta med att introducera gluten till sex månaders ålder, vilket innebar att fler barn hade slutat att ammas. Nedgången kom efter nya rekommendationer om att introducera gluten något tidigare, men försiktigt, medan barnet ännu ammas.  Celiakibarn inte lika sjuka i dag  Även den ändrade symtombilden kan bero på att gluten oftare introduceras försiktigt medan barnen ammas, anser Annelie Ivarsson. En annan möjlig förklaring kan vara att man hittar barnen tidigare, och att de därför inte hinner bli lika sjuka.  - Min erfarenhet är att de små barnen var mer akut sjuka under åren med många fall, medan dagens celiakibarn har mer diskreta symtom. Nu visar Jonas Ludvigssons studie att det stämmer, säger hon.  En fråga är om de ändrade kostrekommendationerna bara skjuter upp insjuknandet. Antalet äldre barn som får diagnosen ökar sakta sedan 1980-talet, men det motsvarar inte nedgången bland de mindre barnen.  FOTNOT: Studien är publicerad i tidskriften Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.

Cecilia Bohlin

Ämnen i artikeln:

Celiaki

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev