Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Gör rent hus i skånsk röra av remisser

Publicerad: 4 oktober 2006, 09:37

Foto: André de Loisted.

Remisser som försvinner och patienter som ringer för att få veta vad som ska hända är numera ett minne blott på psykiatriska kliniken vid Trelleborgs lasarett. Orsaken är ändrade rutiner kring remisshanteringen som har lyft verksamheten utan att det har kostat en enda krona.


Resursmottagningen på psykiatriska kliniken vid Trelleborgs lasarett är den instans som har hand om inkommande remisser till kliniken. För ett par år sedan var det lite hur som helst med hur remisserna hanterades på mottagningen. I praktiken saknades en struktur för att handlägga remisserna – de gicks igenom och åtgärdades någon gång i månaden.

– Jag förstod aldrig riktigt varför det var en sådan röra med remisserna. Det var svårt att se vem som hade ansvaret för bedömningen. Dessutom fick varken patienterna eller den läkare som skrivit remissen information om den bedömning som hade gjorts, berättar Lykke Munk, överläkare vid kliniken.

Så när Lykke Munk utsågs till projektledare för den grupp som skulle införa digitala journaler på de psykiatriska klinikerna i Trelleborg och Malmö, passade hon på att även styra upp remisshanteringen.

– Vi införde ett system med dagliga genomgångar av remisser i en grupp där klinikens samtliga kompetenser var representerad. Det skulle också finnas en läkare som för dagen var ansvarig för de inkommande remisserna, berättar hon.

Lägger tid på rätt saker
Som en ny rutin infördes också att ett brev skulle skickas iväg till såväl patient som inremitterande läkare, med information om det beslut som hade tagits på kliniken och en tidplan för eventuella åtgärder.

På så sätt får nu alla inblandade snabb information om vad som gäller och hur deras ärende ligger till. Mycket tid som tidigare gick åt till annat kan nu i stället läggas på kärnverksamheten, enligt Lykke Munk.

– Förut blev vi ständigt uppringda av patienter som jagade information, och personalen fick i sin tur ringa runt för att få reda på var en remiss tagit vägen. Detta är något som nu helt har försvunnit. Patienterna tycker det är positivt att få brevet med tydlig information om vad som ska hända. I det fallet har vi helt klart gjort en kvalitetshöjning, säger hon.

De nya rutinerna kring remisshanteringen infördes under 2004 och förra året började de gälla fullt ut. Alla remisser som kom in till mottagningen – 750 stycken – togs då om hand inom det nya systemet.

Även om det inte gjorts några mätningar anser Lykke Munk att logistiken kring hanteringen av såväl remisser som patienter i dag fungerar mycket bättre än tidigare.

Lätt att fastna i gamla spår
Numera scannas alla remisser in i den digitala journalen och riskerar inte att försvinna. En patient som ringer kliniken kan alltid få ett svar om hur ärendet ligger till, eftersom vem som helst med behörighet kan gå in i systemet och kontrollera remissens status.

– Det nya systemet har inneburit ett rejält lyft för kliniken. Vad vi gjorde var att identifiera problemet. När man har jobbat länge på ett visst sätt kanske man inte ser arbetssättet som ett problem. En annan sak är att det inte har kostat en krona att genomföra, säger Lykke Munk.

Psykiatriska klinikens nya remisshanteringssystem har även inspirerat andra. En arbetsgrupp utreder nu frågan om remisshantering i hela Region Skåne. Lykke Munk är psykiatrins representant i gruppen.

– Vi i Trelleborg har fått vara lite av det goda exemplet för arbetsgruppen, säger hon.

Hanterar 750 remisser per år i nytt system

Problemet:
Inga rutiner fanns för hantering av inkommande remisser på mottagningen. Remisser kunde försvinna helt och hållet och det var svårt att se vem som hade gjort vad och att följa upp fattade beslut.

Lösningen:
En mall infördes för remisshanteringen. Remisser och beslut registreras digitalt och är lätt åtkomliga för behörig personal. I rutinen ingår även att skicka information om fattade beslut till såväl läkare som patient.

Resultatet:
Kvalitetssäkrad hantering av alla inkommande remisser – 750 stycken 2005. Tydlig information till patienter minskar osäkerhet och personalen slipper ägna tid åt att ta reda på var en remiss har tagit vägen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev