Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Gravida kvinnors stress kan öka barnets risk att få allergi

Publicerad: 19 maj 2008, 09:30

Gravida kvinnors stress kan öka barnets risk att få allergi

Barn till kvinnor som är stressade av ekonomi eller relationsproblem under graviditeten kan ha större risk för astma och allergi, oavsett exponering för allergiframkallande ämnen. Det anser forskarna bakom en studie som presenterats på en konferens i Toronto.


Forskarna, som är knutna till Harvard Medical School i Boston, USA, har undersökt sambandet mellan blivande mödrars stress under graviditeten och halterna av IgE i navelsträngsblodet hos de nyfödda barnen. IgE är en typ av antikroppar som är kopplade till ett allergiskt immunsvar.

Under graviditeten fick de över 300 mammorna svara på frågor om olika former av stress och negativa händelser i livet under graviditeten – som relationsproblem och ekonomiska svårigheter.

Förekomsten av dammkvalster, ett vanligt allergen, i mödrarnas sovrum mättes också. Resultaten presenterades vid American Thoracic Societys internationella konferens i Toronto i Kanada.

När halterna av IgE mättes i de nyfödda barnens navelsträngsblod visade det sig att mammor som varit utsatta för mest stress hade störst risk att föda barn med höga IgE-nivåer. Sambandet kvarstod efter korrigering för mammornas ålder, utbildning, allergi, rökning och årstiden då barnet föddes. Det gällde även mammor som hade utsatts för låga halter av kvalsterallergen.

Forskarnas slutsats är att detta betyder att stress under graviditeten kan förstärka effekten av allergener som mammorna exponeras för.

Studien ökar bevisen för att stress hos gravida mödrar påverkar barnens immunförsvar, konstaterar forskargruppens ledare Rosalind Wright, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev