Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag18.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Gruppterapi ger inte förlängt liv vid bröstcancer

Publicerad: 23 Juli 2007, 14:07

Psykosocial behandling i form av stödjande gruppsamtal ger inte förlängt liv till patienter med metastaserad bröstcancer, enligt en ny amerikansk studie.


Tidigare forskning har gett en oklar bild huruvida kvinnor med avancerad bröstcancer kan få längre liv genom att delta i stödjande gruppterapi. En amerikansk studie som i dag förhandspubliceras i tidskriften Cancer pekar nu på att sådan gruppterapi inte ger förlängt liv.

Forskarna lottade 125 patienter till en av två behandlingsgrupper. Bägge grupperna fick särskild utbildning om bröstcancer och samma typ av medicinsk behandling. I den ena gruppen fick kvinnorna dessutom delta i terapeutledda gruppsamtal varje vecka, där de bland annat uppmuntrades att uttrycka sina känslor och farhågor om sjukdomen.

En uppföljning efter 14 år visade inte på någon statistisk säkerställd skillnad i överlevnad mellan grupperna. Patienterna som fick gruppterapi överlevde i median 31 månader, medan patienter som enbart fick utbildning överlevde i 33 månader.

Den aktuella studien har letts av David Spiegel, professor vid Stanford University i Kalifornien. Undersökningen är en uppföljning av en studie som samma forskare publicerade 1989 i tidskriften Lancet. Denna studie visade att kvinnor som deltog i gruppterapi i medeltal levde 18 månader längre jämfört med kvinnor som inte fick gruppterapi.

Fyra studier har sedan dess visat liknande resultat. Samtidigt har sex studier, sju inräknat den aktuella studien, inte lyckats bekräfta det ursprungliga fyndet att gruppterapi skulle innebära en överlevnadsfördel.

En mer detaljerad analys av patientmaterial i den nya studien visade dock att gruppterapi gav förlängd överlevnad bland de 25 kvinnor som hade östrogenreceptornegativ cancer. I denna undergrupp var överlevnaden 30 månader bland kvinnor som fick gruppterapi jämfört med 9 månader bland kvinnor som inte fick terapi. David Spiegel och hans kollegor efterlyser nu mer forskning för att utreda detta fynd närmare.

De poängterar också att gruppterapi, förutom en eventuell effekt på överlevnaden, också kan ha gynnsamma psykologiska effekter och ge drabbade kvinnor bättre livskvalitet.

Cancer, publicerad online

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev