måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Guldskalpellen: Bidrag från Kalmar län

Publicerad: 2 april 2014, 05:00

Bidrag 13, från Västerviks sjukhus. Fr v: Ellenor Hjalmarsson, Camilla Green-Dahl, Sophie Lundin och Ulla Pettersson. Foto: Björn Wahnatalo


Bidrag 10: Hemrehabilitering i Kalmar kommun
Hemvist: Omsorgsförvaltningen, Kalmar kommun

Motivering: Genom en medveten satsning på ut­ökade resurser för rehabilitering i kommunal vård och omsorg har vårdtyngden minskat, omsorgs­tagarna nått en ökad självständighetsnivå och hemtjänstkostnaderna för kommunen har minskat. Verksamheten startade 2009, med en utbildning kring rehabiliterande förhållningssätt och ett nytt teaminriktat arbetssätt. Efter ett drygt halvår kunde projektgruppen påvisa kraftigt minskade kostnader för hemtjänst, minimering av dubbelbemanning och en bättre arbetsmiljö för hemtjänsten.

Bidrag 11: Projekt Borgholm
Hemvist: Hälsocentralen Borgholm

Motivering: Den äldre befolkningen ökar i Sverige, vilket också innebär att behovet av omsorg och vård av äldre ökar. Sverige är ett avlångt land med glesbygdsbefolkning, vilket innebär långa transporter till sjukhuset vid medicinskt vårdbehov. Genom samordning av primärvårdens och kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser slipper äldre multisjuka långa transporter till Kalmar sjukhus. Dessa patienter har fått sjukvårdsbehovet tillgodosett på hemmaplan och kunnat följas upp av sina husläkare och kommunens hälso- och sjukvård.

Bidrag 12: Sidepack
Hemvist: Kalmar

Motivering: Vid tidigare IVA-transporter löstes problemen med all utrustning som lastades in i ambulansen efter bästa förmåga. Övervakningen fixerades oftast med spännremmar. Därför utvecklades Sidepack, ett transportsystem för intensivvårdsutrustning i och utanför ambulans. Prototyp testades på tre intensivvårdsavdelningar i Kalmar län och finns i dag på sju intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige. Personal på intensiven kan förbereda och ansluta patienten samt flytta över till transportsystemet innan ambulansen anlänt. I- och urlastning tar numera cirka två minuter.

Bidrag 13: Varje dag lite bättre – kraften hos många!, förbättringsarbete i vardagen
Hemvist: Utvecklings­enheten, Landstinget i Kalmar län

Motivering: Landstinget i Kalmar län har genom en långsiktig strategisk satsning lyckats med att gå från öar av förbättrings­arbete till en förbättringsanda i vardagen. Programmet är landstingets väg och förhållningssätt för att uppnå bästa tänkbara vårdkvalitet med fokus på ökat värde för patienter och medborgare. Detta uppnås genom långsiktighet, ledarskap som kanali­seras mot förbättring, små förbättringar varje dag av alla medarbetare och genom att ta tillvara patienter och närståendes erfarenheter i utvecklingen av vården. Arbetet med att nå målet har fokus på förbättringar inom bemötande, läkemedel, trycksår och vårdrelaterade infektioner.

Bidrag 14: Systematiskt förbättrings­arbete för att minska trycksår hos inne­liggande patienter
Hemvist: Utvecklingsenheten, Landstinget i Kalmar län

Motivering: Landstinget i Kalmar län har genom en medveten strategisk satsning lyckats sänka trycksårsprevalensen från cirka 19 procent till 7 procent. Ett framgångsrikt läns­övergripande samarbete, innefattande samverkan med kommuner, har resulterat i ökad patientsäkerhet. Landstinget har numera ett mer likriktat trycksårspreventivt arbete på länets tre sjukhus. Projektet har inneburit kvalitetsförbättringar genom uppmärksammande av problemet med trycksår, bristen på doku­mentation av utförda hudbedömningar och riskbedömningar, avsaknad av gemensamma rutiner för vändningar, sårvård och trycksårsprevention.

Bidrag 15: Skapa en samlad målbild av arbetsplatsen
Hemvist: Oskarshamns sjukhus

Motivering: Det har skett en kulturförändring där chefer och medarbetare blivit medvetna om betydelse av sitt eget ansvar, en ökad arbetsstolthet och transparens mellan verksamheterna. Resultatet har bland annat visat sig i goda resultat inom medicinsk kvalitet, patientenkät och förbättrad psykosocial arbetsmiljö. Sjukhusets verksamheter har minskat ”stuprörstänkandet”. Personalen jobbar mer för att standardisera arbetsätt som är anpassade för alla typer av verksamhet och i processer där aktuella verksamheter involveras.

MICAELA TORESSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev