Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag27.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Guldskalpellen: Bidrag från norra Sverige

Publicerad: 15 April 2015, 13:29

Här är de nominerade från landets norra delar.


I kategorin årets förnyare:

36 ST-läkare anser studierektor vara värd en gyllene skalpell

Nominerat: Fredrik Granholm, akutkliniken.

Hemvist: Länssjukhuset Sundsvall/Härnösand.

Motivering: Fredrik Granholm, medicinskt ansvarig vid akutkliniken samt studierektor för ST-programmet i akutsjukvård, nomineras till årets förnyare av sina ST-läkare. De framhåller hans stora engagemang och hårda arbete under lång tid, och nämner en rad konkreta inslag: strukturerat införande av akutläkare, utbildning av all personal som deltar i arbete på akuten genom exempelvis traumasimulering, nya checklistor och pm samt ombyggnad av akutmottagningen. På metodsidan har han bidragit till införande av patientnära ultraljud, intranasala läkemedel till svårstuckna patienter, lustgas vid smärtsamma procedurer med mera. Uppföljningen görs dagligen, med fokus på väntetider.

37 Särskilt täcke ska rädda livet på barn i kuvös

Nominerat: Anders Magnusson och Eva Magnusson, för kuvöstäcket Olivia.

Hemvist: Help & Rescue, Krokom.

Motivering: Syskonen Magnusson har i över 20 år specialiserat sig på produkter som förhindrar hypotermi, det vill säga livshotande nedkylning. Vinddrag kring kuvösen kan utsätta barn för livsfara men deras senaste uppfinning, kuvöstäcket Olivia, håller kuvösen varm, mörk, dragfri och insynsskyddad under flytt till och från sjukhus. Det skräddarsys efter varje tillverkares kuvösmodell. Det tar inte åt sig fukt när omlastning sker utomhus. Det kan förses med fickor för exempelvis dokument och utrustning, och är tvättbart i 60 grader vilket räcker för hygienen.

38 Bättre tillvaratagande av alla medarbetares kompetens

Nominerat: Teamarbete och triage.

Hemvist: Kåge/Moröbacke hälsocentral, Västerbottens läns landsting.
Motivering: Stärkt teamarbete och triage av sjuksköterskor sedan 2013 har skapat möjligheter att bättre tillvarata alla medarbetares kompetens, höja kvaliteten i patientbedömningarna och öka arbetsglädjen. Personalens kompetens har stärkts. Många har fått större variation i arbetsuppgifter och medarbetarnas bedömning av samarbetsförmågan har stigit kraftfullt två år i rad. Antalet läkarbesök har sjunkit, men varje läkarbesök är bättre förberett och upplevs mera meningsfullt. Den ökade andelen telefon- och mailkontakter upplevs inte enbart som positiv men patientenkäten i november 2014 visade att merparten av patienterna dock var nöjda med bemötandet. För de patienter som behöver läkar­besök har tillgängligheten och kontinuiteten ökat.

39 9 av 10 patienter nöjda efter 14 års kvalitetsarbete

Nominerat: Arbetsterapienheten.

Hemvist: Sunderby sjukhus, Luleå.
Motivering: Med 14 års systematiskt förbättringsarbete i bagaget kandiderar nu arbetsterapienheten på Sunderby till utmärkelsen som årets förnyare 2015. Det visar hur arbetsterapeuters roll på ett akutsjukhus kan tydliggöras med ett hållbart evidensbaserat arbetssätt, med patienten i fokus, är motiveringen. Första åtgärden var att utmönstra åtgärder som inte bedömdes som god evidensbaserad praxis. Till arbetet hör kontinuerliga journalgranskningar, mätning av hur patienter anser sig bemötta, samt regelbundna omvärldsspaningar. Så kallade styrkort används. Tre timmar per månad är avsatta för arbetet, som bland annat anses ha gett tydliga och effektiva arbetsterapeutiska bedömningar samt att 90 procent av patienterna är nöjda med sin behandling. 100 procent ansåg sig ha blivit väl bemötta av personalen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev