Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag31.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Guldskalpellen: Bidrag från Småland

Publicerad: 15 April 2015, 14:05

Här är de nominerade från Småland.


I kategorin årets förnyare:

13 Bättre för patienter och personal när akutteam infördes

Nominerat: Akutteam i primär­vården – Mönsterås­modellen.

Hemvist: Mönsterås hälsocentral och primärvårdsförvaltningens stab, Landstinget i Kalmar län.

Motivering: De 8 900 listade patienternas efterfrågan på akuttider (bokade, inte drop in) hade länge varit svår att svara mot på grund av svårlösta läkarvakanser. Framgångar har nu nåtts genom att arbete görs i form av ett akutteam för korta insatser och högre tempo. Akutsköterskan triagerar och förbereder läkarbesöken. Läkarna har varsin dag i veckan som akutläkare och övriga dagar blir lugnare. Tillgängligheten för akuta patienter till läkare förbättrades med 20 procent, och den blev bättre även för patienter med kroniska problem. Arbetsmiljön förbättrades avsevärt.

14 Skrattande och gråtande chefer skapade värdegrund

Nominerat: Varje dag-berättelser – värde­grunds­arbete för en säkrare vård.

Hemvist: Landstinget i Kalmar län.

Motivering: Vid landstingets chefsdagar 2011 fick cheferna prova på det nya arbetssättet – och berätta sina egna berörande berättelser från vårdens vardag för varandra. Efter att de där, enligt nomineringen, skrattat och gråtit tillsammans fortsatte medarbetarnas berättande att användas som det främsta mediet för att ringa in och förmedla verksamhetens värdegrund. I dag går berättelser att läsa i skrift och se i filmklipp.

18 Friskare och gladare patienter när nattsömnen blev bättre

Nominerat: Tidig mobilisering och vårdmiljö.

Hemvist: Intensivvårdskliniken, Ryhov.
Motivering: Med mer ostörd sömn på natten kan även många av de sjukaste patienterna orka gå ut på utegården på dagen – och då blir de friskare och gladare. Det hör till logiken bakom intensiv­vårds­avdel­ningens sammanhållna arbete för att göra hela vårdmiljön behagligare och att mobilisera patienter tidigare. Nattliga arbetsmoment hos patienten samlas till färre tillfällen, och störande inslag som sopsäcksbyten och öppnande av förpackningar hänvisas ut ur patientrummet. Även patienter med respirator uppmuntras att gå utomhus på dagen, och med det ökade utnyttjandet av gården har det väckts intresse för att utveckla den med kryddodling och porlande vatten.

I kategorin årets banbrytare:

42 Medinflytande minskar lidandet för självskadare

Nominerad: Överläkare Anders Albinsson med personal.

Hemvist: Allmänpsykiatrin, Region Kronoberg.

Motivering: En rad förändringar i vuxenpsykiatrin sedan 2012 har gett bättre vård och större del­aktig­het för patienter med självskadeproblematik. Heldygnsvård och tvångsvård/åtgärder har minskat och patienter kan styra inläggningar efter sina behov. En tidigare avdelning behövs inte längre. Till nycklarna hör konkreta behandlingsplaner, hemmaplanslösningar i samverkan, stärkt öppenvård och delat ansvar i behandling och vård.

45 Artritpatientens sexliv i fokus för fysioterapeut

Nominerad: Kristina Areskoug-Josefsson.

Hemvist: Värnamo sjukhus.

Motivering: Titeln på Kristina Areskoug-Josefssons avhandling från 2013 fångar ämnet: ”Sexual health in rheumatoid arthritis – a physio­thera­peutic approach”. Hon har både som kliniker och i roller som verksamhetsutvecklare och forskare verkat för en ökad insats av fysioterapeuter för att främja sexuell hälsa, bland annat genom patientinformationsmaterial, kommunikationsövningar och spridning av forskningsrön. Hennes forskning har visat att en stor del av patienterna upplever att RA försämrar den sexuella hälsan men att information, kommunikation och fysioterapi kan förbättra den.

46 Vändning och nyheter på fem år med ny chef

Nominerad: Göran Runesson, verksamhetschef.

Hemvist: Bodafors och Nässjö vårdcentral.

Motivering: Sedan han tog över chefskapet vid Nässjö vårdcentral 2010 har den vänts från stora problem med ekonomin och bemanningen till ekonomiskt plus och full bemanning utan hyrläkare. Han har dragit i gång Nässjö utbildningscentrum (i sig nominerat i kategorin Årets entreprenör) samt utvecklat ett nytt koncept där sex sjuksköterskor svarar för att flyktingar och asylsökande vid kommunens olika anläggningsboenden får sin hälsa undersökt. Genom ett personligt, tydligt och inspirerande arbetssätt får Göran Runesson med sig medarbetare och verksamhet på förändringar som många tidigare sett som omöjliga.

I kategorin årets entreprenör

47 Fem intensiva månader för läkare med utländsk utbildning

Nominerat: Nässjö utbildningscentrum.

Hemvist: Nässjö vårdcentral.

Motivering: Med fem månaders intensiv utbildning och handledning i Nässjö blir läkare med utbildning från andra länder redo för de vanliga svenska läkartjänsterna. Region Jönköpings läns satsning ger tio till tolv nya läkare per år, och möter stort intresse från resten av landet: Runt 20 studiebesök har tagits emot. Verksamheten drogs i gång för två år sedan. Den säkrar introduktionens kvalitet och gör det möjligt att värdera och komplettera den medicinska kompetensen hos läkarna. Organisationen omfattar även en modell för handledning på distans av läkare vid vårdcentraler utan egna handledarresurser, och inslag av språkutbildning ända tills läkaren varit mer än två år i Sverige. Under grund­kursen görs arbete med intensiv handledning tre dagar i veckan vid centrumet, en dag i veckan på deras tilltänkta vårdcentraler och en dag i veckan utgörs av medicinsk undervisning.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev