tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Guldskalpellen: Bidrag från Stockholms län

Publicerad: 15 april 2015, 12:59

Lennart Sandberg, läkare, Agda Fuglesang Geuken, barnsjuksköterska, Göran Kendorf, läkare på Barnortopediskt centrum, Stockholm.

Ämnen i artikeln:

Tiohundra

I kategorin årets förnyare

23 Megaupphandling vill lägga innovationen på sjukhuset

Nominerat:  MT/IKT-försörjningsprojektet till Nya Karolinska sjukhuset, NKS.

Hemvist: Utveckling och innovation, Karolinska universitetssjukhuset.

Motivering: I miljardupphandlingarna av medicinsk teknik och informations-/kommunikationsteknik för Nya Karolinska engagerar upphandlingsprogrammet såväl vårdpersonalen som upphandlare, jurister och leverantörer för att få det rätt ur allas perspektiv. Till effekterna hör att priserna hamnat i snitt 30 procent lägre än i beslutsunderlagens första bedömningar, enligt de ansvariga. En utgångspunkt är att innovation ska kunna ske på plats, i samspel – inte på armslängds avstånd hos respektive leverantör.

24 Mulitsjuka äldre ska slippa onödig slutenvård

Nominerat: Projektet Trygg, tillgänglig och säker vård för de multisjuka äldre, TTS.

Hemvist: Brommageriatriken, en del av Stiftelsen Stockholms sjukhem.

Motivering: Brommageriatriken har bland annat utvecklat ett bedömningsinstrument för att på ett tidigt stadium identifiera de mest sköra patienterna och med hjälp av patientvägledare och ett bedömningsteam med läkare och sjuksköterska ta ett större ansvar för dessa patienter efter utskrivning ifrån slutenvård. Målet är att onödiga besök på akutmottagningar ska undvikas, att patienter ska kunna få medicinsk bedömning och eventuell behandling i hemmet så att undvikbar slutenvård förhindras, och att vårdplaneringar följs upp och patienterna får den omsorg de behöver. Om patienterna behöver slutenvård ska inläggning kunna ske under kontrollerade former direkt till geriatrisk vårdavdelning. Införandet började 2013. Mått på effekten finns ännu inte.

25 Bättre tillgänglighet när beslutsstöd blir digitalt

Nominerat: Digitaliserat behandlingsprogram i akut hjärtsjukvård.

Hemvist: Stockholms läns landsting, Tiohundra och Region Gotland.

Motivering: Genom att digitalisera behandlingsprogrammet inom akut hjärtsjukvård blir det möjligt att integrera det i journalen, sökbart. En länk till det har framträdande plats i journal­systemet Take Care. På så vis blir det lätt tillgängligt som beslutsstöd för läkare och sjuksköterskor i den akuta hjärtsjukvården. Produkten är en utveckling av parternas tryckta behandlingsprogram som har lång tradition och som i senaste upplagorna har tryckts i 8 000–10 000 exemplar, burna i fickan av många. Framtida uppdateringar kommer bara att göras digitalt, så 200 000 kronor i tryckkostnader per upplaga sparas in.

26 Information om läkemedel för barn samlas i databas

Nominerat: Eped.

Hemvist: Läkemedelsgruppen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm.

Motivering: Hälften av alla läkemedel till barn är särskilt beredda, ”off-label”, och vården har lidit brist på samordnade och likvärdiga spädningsrutiner och doseringsrekommendationer. Sedan 2005 har information om barnläkemedel samlats systematiskt i databasen Eped. Det började med att spädningsrutiner samlades in från neonatalavdelningarna i Stockholm. Därefter samlades alla spädningsrutiner från övrig barnsjukvård. Parallellt har information om avvikelser och risker kopplats till enskilda substanser och lagts till. Cirka hälften av alla barnkliniker använder nu Eped via dess hemsida, och i fjol avsattes pengar i statsbudgeten för att införa Eped vid alla landets barnsjukhus.

27 Särskilt idéråd ska förverkliga förslag om vårdens utveckling

Nominerat: Idérådet.

Hemvist: Stockholms läns landsting.

Motivering: Känns det igen att det finns gott om förslag till hur vården kan utföras smartare, men ont om personer som kan ta tag och förverkliga dem? I Stockholm ska det särskilda idérådet se till att förbättringsmöjligheterna tas tillvara, i nät­verkande som skär på tvären genom organisationen. Till innovationerna som rådet har odlat hör tum-EKG för stroke­prevention, simuleringar av framtidens kapacitetsbehov, simuleringar av akuta komplikationer utanför akutsjukhus och videomöten med husläkaren. Det har även varit delaktigt i Remeokliniken, en avdelning för patienter med behov av andningsstöd, på en ny vårdnivå mellan intensiv och vanlig vård.

28 Kunskap om kvalitetsregister ska förbättra vården

Nominerat: QRC Coachingakademi.

Hemvist: QRC Stockholm.

Motivering: I samarbete med USA-baserade Dartmouth Institute, och med bidrag från Sveriges Kommuner och Landsting, ges sedan 2013 en tiomånaderskurs där deltagarna lär sig att suga mesta möjliga nytta ur kvalitetsregistren för att förbättra den egna vården. Deltagarna ska sedan själva agera förbättringscoacher i sitt eget kliniska arbete, är tanken. Hittills är det Dartmouth Institute som certifierar deltagarna men QRC söker ackreditering för att få göra det självt inom samma system.

29 Funktioner i journalsystemet ersatte pärmar och väntelistor

Nominerat: Minnesmottagningen Handen.

Hemvist: Handengeriatriken, Handen.

Motivering: På ett år har mottagningen snabbt genomfört förändringar i ett stort antal rutiner, och många förbättringar har identifierats genom att titta på andra verksamheter. Pärmar och väntelistor ersattes med funktioner i journalsystemet Take Care. Dagliga remissbedömningar gjorde att vårdgarantin kunde uppfyllas, och avlastade sjuksköterskorna. Patienter förses med ”utskrivningsmappar” vid sina besök, och mottagningen erbjuder sig att upplysa kommunen om diagnoser för att underlätta kontakten med biståndshandläggare.

I kategorin årets entreprenör

50 Barnortoped vill avlasta både sjukhus och hälar

Nominerad: Lennart Sandberg, verksamhetschef.

Hemvist: Barnortopediskt centrum, Stockholm.

Motivering: I juni i fjol öppnades mottagningen Barnortopediskt centrum (även nominerat i kategorin Årets förnyare), i Lennart Sandbergs regi. Som kompetens- och utbildningscentrum, av ett slag som inte funnits på området tidigare, ska verksamheten synliggöra, stärka och bredda den öppna barnortopedin i Sverige. Med kostnadseffektiv och tillgänglig öppenvård ska också den högspecialiserade sjukhusvården avlastas. På ett halvår har mottagningen fått besök av 3 700 barn, mest från Stockholm men även andra län och länder. Här fortsätter nu också kursverksamhet som företaget bedrivit ett par år, där 600 personer inom bland annat skolhälsovården gått en heldagskurs om barnortopedin. Även ett egenutvecklat hälskydd i plast har tagits fram för den stora gruppen växande barn med hälsmärtor, calcaneus apofysit.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev