Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag19.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Guldskalpellen: Bidrag från Uppland

Publicerad: 15 April 2015, 14:04

Här är de nominerade från Uppland.


I kategorin årets förnyare

31 Enköpingsbo ligger gärna i MR-kamera på natten

Nominerat: Nattprojektet vid Radiologiskt centrum.

Hemvist: Lasarettet i Enköping.

Motivering: Låt de patienter som vill få bli magnetkameraundersökta på kvällar, nätter eller helger. Den enkla idén bakom centrumets nattprojekt följde naturligt när den jämförde sig med flygplatsen, gymmet och snabbmatsrestaurangen. Sedan två av tre patienter i en enkät sagt sig vara beredda att undersökas nattetid, och nio av tio på helgen, drogs det i gång i maj 2014. Nu skalas det upp och i full drift kommer det att ge 3 000 undersökningar per magnetkamera och år utan extra kostnad för utrustningen som annars skulle stå oanvänd.

32 Nytt koncept för att ta hand om skuldersjukdomar

Nominerat: Obruten vårdkedja med Axelina.

Hemvist: Skulderkliniken, Uppsala.

Motivering: Genom inte minst en tvådagarskurs som getts för vårdpersonal ända sedan 2000 har Uppsalaläkaren Jan Nowaks företag Skulderkliniken lärt ut ett koncept för omhändertagande av skuldersjukdomar till 5 000 personer. Det gör att handläggningsrutiner och nomenklatur blir lika, yrkesgrupper och landsting emellan. Till resultaten hör bättre remisser, kortare väntelistor, att patienter får vård på rätt nivå, etc. Att träning i hemmet kan ge resultat i nivå med övervakad träning ger tids­mässig och samhällsekonomisk vinst. Ett arbete har visat att sjukskrivningarna går ner med konceptet, och Försäkringskassan har fått bättre förståelse.

33 Mobil äldreakut gör att många kan stanna i hemmet

Nominerat: Mobila äldreakuten och närvårdsavdelningen.

Hemvist: Uppsala.

Motivering: Efter att ha rullat som projekt sedan 2011 permanentades Uppsalas mobila äldreakut vid början av 2014. Syftet är att patienter över 65 år ska erbjudas vård i hemmet om möjligt, i stället för att ta sig till akuten, och tidiga utvärderingar visade att fyra av fem kunde stanna hemma. Verksamheten bedrivs vardagar klockan 8–17, och omfattar exempelvis infektioner och hjärtsvikt. Upplägget är inspirerat av den så kallade Intermountainmodellen, och omfattar även närvårdsavdelningen dit femtedelen som trots allt behöver sjukhusvård kan föras i första hand.

34 Brett förbättringsarbete sparar tid och pengar

Nominerat: Akut- och konsultpsykiatri, Akademiska sjukhuset.

Hemvist: Uppsala.

Motivering: Att psykiatrins egna anställda nu räcker för att bemanna hela verksamheten, utan inhyrda kollegor, är ett av framstegen som kunnat tas genom ett brett förbättringsarbete sedan tre år. Ett värdegrundsarbete med målet att vården ska vara personcentrerad och värdebaserad har stötts med exempelvis användning av balanserade styrkort. Klockan 13 varje vardag finns nu alltid sex lediga vårdplatser. I år tas transkraniell magnetstimulering i bruk och det startas immunologiskt inriktad psykiatrimottagning. Värdet av det utförda arbetet bedöms ha ökat med 1 miljon kronor per år både 2013 och 2014, och resultaten uppges ligga i topp enligt kvalitetsregistret ECT.

I kategorin årets entreprenör

48 Lots möter den äldre vid första minnesproblemen

Nominerad: Kerstin Lundström, minneslots och sjuksköterska.

Hemvist: Uppsala kommun, vård och omsorg.

Motivering: Den som nyligen fått en demenssjukdomsdiagnos befinner sig ofta i en kaotisk fas, med oro eller en önskan att förneka konsekvenserna. För sådana har Kerstin Lundström länge velat skapa en ny verksamhet, minneslotsen. Nu har den etablerats vid Uppsala kommuns breda pensionärsmötesplats Träffpunkten. Som minneslots tar hon dels emot personer som fått diagnos, men genom bred upplysande verksamhet hjälper hon också till att popularisera och avdramatisera samtal om minnesförsämring. På platsen finns en utställning med minneshjälpmedel, och den som önskar kan få kaffe med dopp tillsammans med ett enskilt samtal utan vare sig tidsbokning eller journalföring – allt för att tröskeln för råd och åtgärder ska bli lägre.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev