Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Guldskalpellen: Bidrag från Västra Götaland

Publicerad: 15 april 2015, 12:55

Bidrag 21. Närsjukvårdsteamet, från vänster: Ulla Andin, Anna Karlsson, Siv Jonsson och Christina Pettersson.

Här är de nominerade från Västra Götaland.


I kategorin årets förnyare:

15 Värdebaserad vård gav kortare vårdtid och fler operationer

Nominerat: Sahlgrenska universitetssjukhuset, område 3, ortopedi.

Hemvist: Sahlgrenska universitetssjukhuset Mölndal.

Motivering: Ortopedkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset tycker sig, genom att arbeta värdebaserat, ha minskat andelen oönskade händelser hos patienter som genomgår elektiv höft­protes­operation, ha ökat antalet operationer samt kortat medianvårdtiderna. Förändringsarbetet har drivits inte minst av två tvärdisciplinära arbetsgrupper, ­kallade Elektiv protesprocess respektive Införande av värdebaserad vård, med hjälp av processkartläggningar. Målet var att välja rätt åtgärd vid rätt tidpunkt av rätt yrkeskategori. Mediankostnaderna per patient uppges ha minskat med cirka 15 procent och antalet operationer har ökat med cirka 33 procent.

16 Videomöte kostnadseffektivt, säkert och funktionellt

Nominerat: Vårdplanering via videolänk.

Hemvist: Medicin/geriatrik/akutmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra.

Motivering: Den samordnade vård- och omsorgsplaneringen vid utskrivning från sjukhus har hittills i huvudsak skett som direkt- eller telefonmöte, men videomöte är ett kostnadseffektivt, säkert och funktionellt alternativ som använts avgränsat inom Västra Götaland sedan tre år. Nu har en arbetsgrupp tagit fram en regional standard för videomötena, med lathundar och manualer så att alla ska kunna välja mötesformen. Den bygger på Microsofts program Lync. Standarden införs i år i hela regionen, något som inte minst är tänkt att ge mindre behov av resande.

17 Anställdas förändringslust tas tillvara i innovationsslussen

Nominerat: Innovationssluss Västra Götaland.

Hemvist: Västra Götalandsregionen.

Motivering: Koordinatorn Mats Fridh har med liv och lust, energi, erfarenheter, kunnande och ett trevligt sätt startat och utvecklat innovationsarbete i Västra Götalandsregionens sjukvård, står det i nomineringen, som inkommit från en medarbetare. Det ger möjlighet för de anställdas erfarenhet, kunnande, idérikedom och förändringslust att tas tillvara och skapar förutsättningar för en bättre vård för patienter, och en bättre arbetsmiljö för de anställda, inom regionen och kanske i hela landet.

19 Rondmötet flyttades från sängen till avdelningsstation

Nominerat: Rondutvecklingsteamet.

Hemvist: Medicinkliniken Kungälvs sjukhus.

Motivering: Läkarnas och sjuksköterskornas separata expeditioner ersattes med en tvärprofessionell avdelningsstation, dit patienterna får komma för rondmötet i stället för att mötet sker vid sängen. Fem år efter införandet 2010 ser man att yrkes­grupperna närmat sig varandra påtagligt. Arbetssättet ger möjlighet att i samråd med patienten fatta bättre underbyggda medicinska och etiska beslut, är tids­besparande och stärker patientens integritet och delaktighet. Rondutvecklingsteamet har gjort sitt jobb utan några särskilt avsatta resurser, och om­byggnaden har skett inom sjukhusets löpande renovering.

21 Kraftigt minskad konsumtion av vård för utsatt patientgrupp

Nominerat: Mobil närvårdsmodell för sjuka äldre.

Hemvist: Västra Skaraborg, Västra Götalands­regionen.

Motivering: Ett mångårigt och långsiktigt samarbete mellan primärvård, kommun och sjukhuset i Lidköping har lett till dramatiskt minskad vårdkonsumtion hos äldre med sammansatta vårdbehov. Ett mobilt team med två sjuksköterskor och en läkare drogs i gång 2008. För patientgruppen, som utgör 0,2 procent av invånarna, uppges akutbesöken ha minskat med 80 procent, mottagningsbesöken med 89 procent och antalet vårddagar med 92 procent. Modellen bemannas av kontaktsjuksköterska, mobilt närvårdsteam med läkare och sjuksköterska samt kontaktsjuksköterskor från kommun och primärvård.

I kategorin årets banbrytare:

44 Barn och föräldrar får nyckelroll i förbättring

Nominerad: Verksamhetschef Maria Söderberg med medarbetare.

Hemvist: Verksamhet barn och kvinna, Skaraborgs sjukhus.

Motivering: Förbättringsmetoden EBCD, upp­levelsebaserad medutformning, hör till inspirationskällorna för Maria Söderbergs och hennes medarbetares mångåriga utvecklingsarbete, inte minst vad gäller diabetesvården för barn. Exempelvis har sex personer ur personalen och sex föräldrar deltagit i ett projekt med upprepade intervjuer och möten som lett till att sjukhusets vårdplan för barn­diabetes­vården har reviderats. En lägsta kunskapsstandard för avdelningens sjuksköterskor har tagits fram, med ett kunskapskort i fickformat, och diabetespärmen har fått instruktion för nålsättning och bildmanual för pumpinställning. Mer övergripande har det gett förståelse för behovet av patienters och närståendes perspektiv.

I kategorin årets entreprenör:

49 Gjorde slag i saken när överblicken saknades

Nominerad: Martin Fredriksson, www.remittera.nu.

Hemvist: Egna verksamheten Läkarkollegiet, Göteborg.

Motivering: Svårigheten att överskåda utbudet av enskilda remitteringsmöjligheter gör att patientens verkliga vårdkvalitet beror starkt på läkarens aktuella kunskaper. Det gör vården ojämlik. Allmänläkaren Martin Fredriksson tyckte inte att landstinget gjorde vad det borde för att presentera det hela överskådligt – och valde att åtgärda det själv. På hans sajt www.remittera.nu bläddras önskad undersökning eller behandling fram lätt i rullgardinsmenyer, så fram­träder aktuella vårdgivare och deras väntetider ur en databas via webben.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev